رسیدگی به ۵۲۳ قضیه در سال مالی ۱۳۹۸، از سوی څارنوالی استیناف ولایت کندز

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۴:۹
parwan

څارنوالی استیناف ولایت کندز در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، بربنیاد مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی ۵۲۳ قضیۀ را ثبت و رسیدگی کرده است.

این ریاست ۴۱۵ قضیه را پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوی، محول محاکم نموده است. از این میان ۱۴۶ قضیه نهایی و در پیوند به آن ۳۴۴ تن به شمول ۱۳ زن از یک ماه حبس تنفیذی الی ۳۰ سال زندان و جزای نقدی محکوم به مجازات شده اند.

از مجموع قضایای فوق ۴۶ مورد آن قتل، ۹۸ مورد جرایم سرقت، ۲۱ مورد جرایم اخلاقی، ۴۸ مورد جرایم مواد مخدر، ۳۰ مورد جرایم ترافیکی، ۳۱ مورد جرایم مالی و اداری، ۶۸ مورد جرایم خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و همچنان ۱۸۱ مورد دیگر آن سایر جرایم را دربر دارد.

از اثر اجراآت و رسیدگی به این قضایا، مبلغ یک میلیون و ۳۶۷ هزار افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است. مقدار ۱۲ کیلو گرام هیروئین، یک‌هزار و ۵۰۰ گرام تریاک، ۳۲ گرام شیشه، ۳۱ کیلو گرام چرس، ۳۰۴.۵ لیتر مشروبات الکولی، ۱۹ میل سلاح مختلف النوع، ۲۳۴ فیر مرمی و دو قبضه بم دستی در قضایایی مختلف نیز ضبط گردیده است.

بربنیاد گزارش څارنوالی استیناف ولایت کندز، ۱۶۸ تن از محبوسین این ولایت از مزایای فرامین عفو و تخفیف ریاست جمهوری، مستفید شده اند.

نظارت و بررسی از مدیریت محبس، مرکز اصلاح و تربیت اطفال و از نظارت خانۀ این ولایت صورت گرفته و برای رفع مشکلات قانونی محبوسین اقدامات لازم انجام شده است.

از مجموع کل بودجه ۳۰ ملیون و ۸۸۶ هزار و ۹۸۱ افغانی که برای این ریاست تخصیص داده شده، مبلغ ۳۰ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۸۷۰ افغانی برای نیازها و ضرورت‌های ریاست څارنوالی استیناف، څارنوالی‌های این ولایت و اعمار چهار باب اتاق، یک باب تشناب، دهلیز و کانکریت ریزی ۳۰ متر مربع ساحه ریاست څارنوالی استیناف به مصرف رسیده که ۹۸.۵ درصد مصارف بودجه آن ریاست را نشان می‌دهد.

ریاست څارنوالی‌ استیناف این ولایت در سال جاری به منظور بررسی از اجراآت کارکنان څارنوالی-های ابتدایی ولسوالی‌های امام‌صاحب و خان‌آباد ولایت کندز بازدید نموده و از چگونگی عرضۀ خدمات عدلی و میزان رضایت مردم از کارکردهای این څارنوالی‌ها با بزرگان، متنفذین، علما، جوانان و اقشار مختلف در این ولسوالی‌ها صحبت و همچنان بر موثریت همکاری و حمایت آنان با نهاد‌های عدلی و قضایی، نیز تأکید شده است.

این ریاست در سال ۱۳۹۸، با نهاد‌های محلی، کشفی و قضایی این ولایت در نشست‌های جداگانه پیرامون حکومت داری خوب، تطبیق قانون، تأمین عدالت، مبارزه با فساد اداری، ارائۀ خدمات بهتر عدلی در این ولایت و بر همکاری و ایجاد همآهنگی بیشتر میان نهادهای کشفی، عدلی و قضایی (پولیس، څارنوالی و محاکم)، صورت گرفته است.

برای ارتقای ظرفیت‌، ۵۱ تن از کارکنان مسلکی و اداری این ریاست برنامه‌های آموزشی به همکاری سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق (IDLO) در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، تدویر گردیده است.

 همچنان ریاست څارنوالی‌ استیناف ولایت کندز به منظور آگاهی دهی، همآهنگی بهتر برای تحکیم قانونیت و تأمین عدالت، برنامه‌های را تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری، منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، برای اقشار مختلف محلی مشمول ادارات دولتی این ولایت نیز راه اندازی کرده است.