رهایی شش تن زندانی، بر اساس فرامین عفو و تخفیف از زندان‌های ولایت هلمند و جوزجان

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۰:۲۲

این زندانیان بر اساس فرمان شماره ۱۸ مورخ ۱۶ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت میلاد با سعادت حضرت رسول اکرمص که در زندان‌های ولایت هلمند و جوزجان زندانی بودند در ماه جدی سال روان، از بند رها گردیدند.

بر اساس فرمان یادشده، شش تن زندانی مشمول یک تن از محجوزین از زندان آزاد و در میعاد حبس دو تن دیگر، تخفیف به عمل آمده است.

در محافل رهایی این زندانیان در ولایت‌های هلمند و جوزجان به شمول رؤسای څارنوالی استیناف ولایت، مقامات محلی ولایتی، آمر عمومی محبس ولایات و آمرین نظارت برمحلات سلب آزادی و تنفیذ احکام اشتراک کرده اند و تأکید گردیده است که زندانیان پس از رهایی به مسؤولیت‌های فردی و اجتماعی خویش توجه جدی داشته و زندگی خویش را مطابق قانون عیار سازند، تا برای جامعه و فامیل خویش مؤثر واقع گردند.

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به تأسی از فرمان¬های مقام عالی ریاست جمهوری کشور برای عفو و تخفیف زندانیان، با رعایت قوانین نافذ کشور با حفظ بی‌طرفی، استقلالیت و احترام به کرامت انسانی، با درنظرداشت حقوق بشری و دسترسی شهروندان به عدالت، طی نظارت و بررسی-های خویش از محلات سلب آزادی، ضمن رهایی زندانیان حین صدور فرمان به مشکلات‌ آن‌ها در اسرع وقت در سراسر کشور، رسیدگی کرده است.

قابل یاددهانی است که این زندانیان به اثر ارتکاب جرایم مختلف زندانی شده و میعاد سلب آزادی آن‌ها مطابق قانون و حکم محاکم ذیصلاح کمتر از پنج سال صادر گردیده است که میعاد حبس خود را از چهار ماه الی چهار سال در زندان سپری کرده و مقروضیت خویش را نیز در زمان معین آن پرداخت و از مزایایی فرامین عفو و تخفیف مستفید گردیدند.