ریاست څارنوالی استیناف ولایت غزنی۲۸۷ قضیه را در ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی ثبت و رسیدگی شده است

Hussain_admin
شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۱۸:۸

از میان این قضایا ۵۹ قضیه پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا محول محکمۀ ابتدائیه شده است، یک قضیه تکمیل و نهایی شده، چهار قضیه به خاطر نبود دلایل کافی الزام حفظ شده و ۲۸ قضیه تحت تحقیق قرار دارد.

همچنان سه قضیه فرجام خواهی شده است، ۴۹ قضیه فیصلۀ محکمۀ استیناف را در بر گرفته، دو قضیه به خاطر عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط فرستاده شده و ۳۲ قضیه تحت کار این ریاست قرار دارد.

این قضایا مشمول شش مورد قتل، دو مورد اقدام به قتل، سه مورد تهدید، چهار مورد مجروحیت، ۶۶ مورد سرقت، یک مورد جرایم اخلاقی، ۱۷ مورد فساد اداری، ۴۸ مورد مواد مخدر، ۱۸ مورد جرایم ترافیکی، ۱۲ مورد جرایم متفرقه، ۵۶ مورد جرایم ضد امنیت ملی و منافع عامه و ۵۲ مورد خشونت علیه زنان می‌باشد.

در پیوند به این قضایا سه کیلوگرام چرس و ۳۶۴گرام تریاک نیز ضبط شده است.