ریاست څارنوالی استیناف ولایت غزنی در ربع نخست سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۳۵۴قضیه را بررسی کرده است

Hussain_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۱۴:۳۰

لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام قضایا را در روشنایی احکام قوانین نافذۀ کشور بر اساس اسناد شواهد و مدارک رسیدگی می‌کند. رهبری این اداره همواره تأکید کرده است که هیچ کسی فراتر از قانون نیست و هیچ مجرمی معافیت ندارد. از این‌رو څارنوالی استیناف ولایت غزنی در ربع نخست سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۳۵۴ قضیه را ثبت و رسیدگی کرده است.

این قضایا مشمول ۱۸ مورد قتل، ۱۳ مورد تهدید، هشت مورد ضرب و جرح، ۱۴ مورد مجروحیت، ۱۱۱ مورد سرقت، سه مورد جرایم اخلاقی، ۴۹ مورد مواد مخدر و مسکرات، ۱۱ مورد فساد اداری، ۷۹ مورد جرایم ضد امنیت ملی و منافع‌عامه، ۲۱ مورد جرایم ترافیکی، ۲۸ مورد جرایم متفرقه و ۷۵ مورد خشونت علیه زنان می‌باشد.

از این میان ۶۹ قضیه پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا محول محاکم شده است، ۹  قضیه تکمیل و نهایی شده، ۲۳ قضیه به خاطر نبود دلایل کافی الزام حفظ شده، هشت، ۴۲ قضیه پس از اکمال تحقیق محول مراجع مربوط شده و ۱۷ قضیه تحت تحقیق قرار دارد. در پیوند به این قضایا ۳۵۴ تن متهم شناخته شده اند.

در اثر رسیدگی به این قضایا ۱۸۱ هزار افغانی بابت جرایم نقدی و شش هزار افغانی پول مصادره‌شده، به حساب قطعی دولت واریز شده است. همچنان در پیوند به این قضایا، ۲۶۳گرام هیروئین، ۲۰ گرام شیشه، یک هزار و ۷۲۳.۷ کیلوگرام چرس و ۷۰۰ گرام تریاک نیز کشف و ضبط شده است.