ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور در سال مالی ۱۳۹۸ به ۵۴۱ قضیه رسیدگی نموده است

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰ - ۱۱:۰
ghoor

ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۵۴۱ قضیۀ جنایی را به مظنونیت ۱۸۱ تن مشمول شش زن و شش تن طفل ثبت و رسیدگی کرده است.

بر بنیاد این گزارش، ۳۹۹ قضیه پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوی، محول محاکم گردیده است که در مورد ۲۰۰ قضیۀ آن فیصله نهایی صورت گرفته و ۱۹۹ قضیۀ دیگر از سوی محاکم ثلاثه تحت کار قرار دارد.

از مجموع این قضایای جرمی ۵۲ مورد به نسبت عدم موجودیت دلایل الزام حفظ، ۷۵ قضیه تحت کار بوده و ۱۴ مورد دیگر آن ذریعۀ قرار احاله به مراجع مختلف ارسال شده است.

در این گزارش همچنان تصریح شده است که این قضایا مشمول ۱۶ مورد خشونت علیه زنان، ۲۲ مورد جرایم فساد اداری و سایر قضایا از قبیل لت و کوب، تهدید، سرقت، راه‌زنی، فریب‌کاری، را شامل می-شود.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش، در پیوند به این قضایا، مبلغ ۹۵۸ هزار و ۷۶ افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست دریافت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است.

ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور در گزارش خویش نگاشته است که ۷۵ تن مشمول پنج زن و یک طفل در زندان این ولایت از مزایای فرامین عفو و تخفیف ریاست جمهوری، مستفید شده که از این میان ۳۸ تن آنان از زندان آزاد و در مجازات و مدت حبس ۳۷ تن دیگر آنان تخفیف وارد گردیده است.

این ریاست در گزارش خود از مصرف بودجه (تخصیص سال مالی ۱۳۹۸) نیز یادآوری کرده است.

بربنیاد این گزارش از مجموع مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی که برای این ریاست تخصیص داده شده بود، برای نیازها و ضرورت‌های ریاست څارنوالی استیناف و څارنوالی‌های نُه‌گانۀ این ولایت به مصرف رسیده است که صد درصد مصرف کل بودجۀ این ریاست را نشان می‌دهد.

این ریاست به منظور مبارزۀ مؤثر با فساد اداری و دریافت مستقیم شکایت¬های شهروندان، شماره تماس ریاست څارنوالی کنترول و مراقبت در ریاست څارنوالی استیناف و څارنوالی‌های ابتدائیه ولسوالی‌های این ولایت نصب و در اختیار مردم قرار داده شده است.

بر بنیاد گزارش ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، این ریاست برنامه-های را تحت عنوان منع خشونت علیه زن و کمپاین ۱۶ روزۀ محو خشونت علیه زنان برگزار کرده است.

افزون بر راه اندازی برنامه¬های یادشده، ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور نشست¬هایی را با نهاد‌های محلی، کشفی و قضایی این ولایت به منظور آگاهی دهی، همآهنگی بهتر برای تحکیم قانونیت، تأمین عدالت و مبارزه مؤثر فساد اداری، برگزار کرده است.