شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

Ago
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۲۲:۴
shoray ali

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یک‌شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۸ خورشیدی، برگزار شد.

در بخش نخست جلسه در رابطه به مصوبۀ شماره ۹۸۳ مؤرخ ۴/۱۲/۱۳۹۸ مقام عالی ستره محکمه در مورد تجدید نظر که از سلسلۀ بورد مشاورین مواصلت ورزیده بود، بحث شد.

شورای عالی فیصله نمود تا یک کمیته تحت ریاست مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق با عضویت رؤسای بورد مشاورین، تدقیق و مطالعات و تحریرات و دارالانشاء مؤظف شوند تا در این خصوص رهنمود واضح ترتیب و به جلسۀ بعدی شورای عالی لوی څارنوالی ارایه دارند.

در بخش بعدی جلسۀ شورای عالی، در رابطه به تناقض میان مادۀ ۵۹ قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و مادۀ ۸۳ کود جزا که از سلسلۀ کمیتۀ استهداآت مواصلت ورزیده بود، بحث صورت گرفت.

شورای عالی فیصله کرد که کمیتۀ استهداآت تحت نظر مرستیال لوی څارنوال در امور تحقیق با اشتراک رئیس تدقیق و مطالعات پیرامون موضوع تدقیق نموده، پیشنهاد مشخص شان را در جلسۀ بعدی شورای عالی ارایه دارند.

در همین حال در این جلسه روی استهدائیه‌یی که پیرامون جلوگیری از تداخل وظیفه‌یی در بررسی قضایای جرایم فساد اداری و تفویض صلاحیت به څارنوالی نظارت و بررسی قضایای غصب املاک دولتی، بحث شد.

شورای عالی لوی څارنوالی  نظر کمیتۀ استهداآت را در خصوص استهدائیۀ ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امینت داخلی و خارجی مورد تائید قرار داده و به ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وظیفه سپرد تا در خصوص لایحۀ وظایف ریاست عمومی څارنوالی بررسی و مستند سازی جرایم فساد اداری اجراآت لازم نموده به جلسۀ بعدی شورای عالی گزارش ارایه نماید.

در بخش بعدی جلسه، روی موضوع پیشنهادی ریاست څارنوالی تفتیش داخلی در رابطه به قضیۀ رهایی غیر قانونی اسامی شاه‌محمد فرزند جمال‌الدین که در قضیۀ قتل و خیانت به وطن محکوم به ۱۷ سال حبس تنفیذی گردیده بود، مباحثه صورت گرفت.

شورای عالی لوی څارنوالی هدایت داد که پروسۀ تحقیق تحت نظر رئیس عمومی څارنوالی مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی با اشتراک نمایندۀ  ریاست‌های نظارت بر تحقیق، تنفیذ احکام و ریاست تفتیش، موضوع را با دقت کامل تحقیق نموده به جلسۀ بعدی گزارش ارایه دارد.

در بخش دیگر این جلسه، روی فرمان تقنینی مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان در مورد تعدیل مادۀ ۱۲ قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، بحث صورت گرفت.

شورای عالی لوی څارنوالی نظر کمیتۀ استهداآت را در بخش اجراآت څارنوالی‌های استنیناف ولایات مورد تائید قرار داده و در خصوص اجراآت ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم فساد اداری تجویز نمود تا مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری جلسه‌ای را به اشتراک رئیس څارنوالی تمیز مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری و رئیس څارنوالی جزای ستره محکمۀ مبارزه علیه جرایم فساد اداری دایر نموده و به جلسۀ بعدی شورای عالی لوی څارنوالی گزارش ارایه دارند.

در اخیر جلسه تثبیت درجات کادری ۸۴ تن څارنوالان به درجۀ کادری څارونکی، مورد تائید شورای عالی لوی څارنوالی قرار گرفت.

تازه‌ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۰:۳۹
Background image

چهار تن از کارکنان معاونت لوی څارنوالی مبارزه با فساد اداری از سوی دفتر JSSP مورد تقدیر قرار گرفتند

کارکنان مدیریت ثبت قضایا به شمول رئیس څارنوالی نظارت بر تحقیق و تنفیذ احکام جرایم فساد اداری برای استفاده مؤثر و تقویت سیستم مدیریت ثبت قضایا (CMS) از سوی دفتر حمایت از سکتور عدلی. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۵:۵۵
Background image

۲۱ قضیۀ قاچاق مسکرات و مواد مخدر به مظنونیت ۲۷ تن محول محاکم گردید

ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، در هفتۀ سوم ماه سنبله سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۲۱ قضیۀ جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر به مظنونیت  ۲۷ تن را دریافت و بررسی کرده است. . .

جمعه ۱۳۹۸/۶/۱۵ - ۱۱:۱۸
Background image

نشست همکاری میان نهادهای عدلی و وزارتهای امور خارجه و امور داخله در پیوند به استرداد مجرمین بیرون از کشور، در لوی څارنوالی، برگزار شد

این نشست امروز پنج شنبه ۱۴ سنبلۀ ۱۳۹۸خورشیدی با اشتراک نماینده‌های وزارت امور خارجه، وزارت عدلیه و بخش انترپول وزارت امور داخله در تالار شورای عالی لوی‌‌څارنوالی راه اندازی شد . . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها