فرمان شماره ۲۸۳ ریاست جمهوری کشور در زندان ولایت جوزجان تطبیق شد

Ago
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۰:۴
jawzjan

بر اساس این فرمان، 19 تن از زندانیان در زندان این ولایت، روز دوشنبه 17 جدی 1397 خورشیدی مورد عفو تخفیف قرار گرفتند.

بر اساس فرمان یاد شده، 13 تن از این زندانیان اکمال حبس کرده و از بند آزاد شدند و در میعاد حبس شش تن دیگر آنان تخفیف به عمل آمد. این فرمان با حضور محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، نمایندۀ امنیت ملی و مسؤولان محبس این ولایت تطبیق شد.

محمدنصیری حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت فراه در جریان رهایی این زندانیان با اشاره به آنان گفت که پس از رهایی از زندان، باید با استفاده از تجربه‌یی که کسب کرده اند، در راهنمایی دیگر افراد جامعه در راستای زندگی بهتر و به دور از خشونت تلاش کنند.

وی همچنان تأکید کرد که باید زندانیان آزاد شده باید از امکانات حرفه‌یی و آموزشی که در زندان برای آنان مهیا بوده است استفادۀ اعظمی کرده و در آینده یک فرد قانون‌پذیر و مفید برای جامعه و مردم باشند.