قرارداد تهیه و تدارک (۱۵) قلم وسایل برقی

Yama
announcement

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک (۱۵) قلم وسایل برقی را با شرکت خدمات لوژستیکی خالد احمدزی دارنده جواز نمبر ۳۵۳۹۵ را به قیمت مجموعی مبلغ {۳،۶۴۴،۰۰۰} سه میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به { لوی څارنوالی} واقع { سرک دارالامان عقب شفاخانه توبرکلوز بلاک B منزل اول آمریت تهیه و تدارکات } وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۷:۵۲
Background image

داوطلبی  تدارک ( اجناس تکنالوژی معلوماتی سرور روم ها ) از بودجه عادی

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک ( اجناس تکنالوژی معلوماتی سرور روم ها ) از بودجه عادی اشتراک نمایند . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۹:۴۱
Background image

داوطلبی تدارک ( فرنیچر باب) از بودجه عادی

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک ( فرنیچر باب) از بودجه عادی اشتراک نموده و سافت کاپی آن را از آمریت تهیه و تدارکات واقع . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۸:۵۲
Background image

اطلاعیه فسخ مراحل تدارکاتی کورس کمپیوتر برای ۱۶۰ نفر کارمندان

در مطابقت به ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجا و چهارم طرزالعمل تدارکات، اداره لوی څارنوالی به اطلاع تمام داوطلبان پروژه خدمات مشورتی کورس کمپیوتر که قراربود برای 160 نفر . . .

Back to tenders