قضیۀ قتل یک خانم به مظنونیت سه تن، از سوی څارنوالی استیناف ولایت غور محول محکمه گردید

Ago
پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۶ - ۸:۲۳
ghoor

به تاریخ ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در قریۀ کورنو ولسوالی لعل ولایت غور یک خانم به قتل رسیده که این قضیه برای رسیدگی عدلی، به تاریخ ۲۵ سنبله سال ۱۳۹۸ محول څارنوالی استیناف ولایت غور گردیده است.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، مقتول در ایام ده سال پس از عروسی از سوی متهمین ( شوهر، خسر و خشواش)، مورد توهین، تحقیر و خشونت قرار داشته که یکبار به تاریخ ۱۲ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی، علیه شوهرش عنوانی قوماندانی امنیۀ ولسوالی لعل و سرجنگل شکایت رسمی نموده که موضوع با وساطت بزرگان و متنفذین حل گردیده است. بار دوم در نامۀ نزد ملای مدرسه شکایت کرده است که از سوی محاسن سفیدان فیصله گردیده است که باید دور از خانۀ خسرش جدا با شوهرش یکجا زندگی کنند. شوهر مقتول بنابر فیصله قومی مدتی را در قریۀ ورته‌پور نقل‌مکان می‌کند؛ اما پس از مدتی دوباره خانۀ پدر (مظنون) خود می¬آید. مقتول از این که مورد خشونت قرار داشت به تاریخ ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۸، اقدام به خودکشی نموده خود را حلق‌آویز می‌کند.

تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که قتل خانم در نتیجۀ خودکشی بوده و عامل آن خشونت-های خانواد‌گی بوده است.

څارنوالی استیناف ولایت غور، این قضیه را پس از اکمال تحقیق به تاریخ ۲۵ سنبله سال ۱۳۹۸ خورشیدی، برای اصدار حکم به محکمۀ ابتدایی خشونت علیه زنان و تخلفتن اطفال ولایت غور، فرستاده است.

څارنوال مؤظف این قضیه، پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام¬نامه صورت دعوی و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد از پیش‌گاه محکمۀ ابتدایی خشونت علیه زنان این ولایت، برای متهمین قضیۀ، تطبیق حکم مادۀ 21 قانون منع خشونت علیه زن با در نظرداشت فقره¬های اول و دوم مادۀ ۲۱۸ کودجزا، را درخواست کرده است.