قضیۀ پنج تن به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی از سوی څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، محول محکمه گردید

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۶ - ۱۵:۹
badghis

څارنوالی استیناف ولایت بادغیس اوراق قضیۀ پنج تن را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت-های وظیفه‌یی، به تاریخ ۲۱ سرطان سال ۱۳۹۹ خورشیدی دریافت و پس از اکمال تحقیق به تاریخ ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی شهری این ولایت، محول کرده است.

مدیر ارزیابی خسارات ریاست مبارزه با حودث، کارشناس خدمات سکتوری ولایت، مامور محاسبه جنسی مستوفیت ولایت بادغیس که به حیث هیأت معاینه قرارداد تهیه برنج تعین شده بودند، رئیس و نمایند شرکت لوجستیکی ظهیر، مظنونین این قضیه می‌باشند.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف این قضیه، ریاست مبارزه با حوادث ولایت بادغیس جهت تدارک دو هزار بوری برنج با مارک النور طلایی برای توزیع افراد بی‌بضاعت، پس از مراحل اعلان داوطلبی با شرکت ظهیر جهت تهیۀ هر بوری به قیمت دو هزار و ۲۸۸ افغانی عقد قرارداد می‌نماید. در اثر تحقیقات، اظهارات و اجراآت انجام شده واضح می‌گردد که قراردادی بر خلاف شرطنامه، دو هزار بوری برنج شکسته را که به قیمت یک‌هزار و ۱۸۰ افغانی می باشد، توسط هیأت معاینه تسلیم و در گدام ذخیره می‌گردد.  

څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، این قضیه را پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام‌نامه و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد علیه مظنونین، برای اصدار حکم مجازات به محکمۀ ابتدایی شهری ولایت بادغیس، فرستاده است.