لوی څارنوالی ۲۶۱ قضیۀ جنایی را در بخش عسکری در ماه جدی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، رسیدگی کرده است

ago_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۱۴:۵۵
ago

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در ماه جدی سال روان از طریق مرستیالی عسکری، ۲۶۱ قضیۀ جنایی را ثبت و رسیدگی کرده است.

لوی څارنوالی بربنیاد مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی، ۲۶۱ قضیه را پس از ترتیب اتهام¬نامه محول محاکم کرده است.

از مجموع این قضایای جرمی ۸۷ مورد فیصلۀ محکمۀ ابتدایی، ۲۵ مورد فیصلۀ محکمۀ استیناف را در بر گرفته، ۷۱ مورد مراحل محاکماتی را تکمیل نموده، ۳۹ مورد به نسبت عدم موجودیت دلایل الزام حفظ  و ۱۴۳ مورد دیگر آن مسترد گردیده است.

این قضایا شامل ۱۴ مورد جرایم قتل عمد، پنج مورد جرایم سرقت، یک مورد جرایم مواد مخدر، شش مورد جرایم ترافیکی، ۱۳ مورد جرایم مالی و اداری و ۲۲۲ مورد دیگر سایر جرایم را دربر دارد.

در اثر ارتکاب جرایم مذکور و پولی که از بابت جزای نقدی، اختلاس، رشوه و موادمخدر به دست آمده، یک میلیون ۲۹۲ هزار و ۴۲۹ افغانی بوده که به حساب قطعی خزانۀ دولت تحویل گردیده است.

تازه‌ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۱۷:۳۶
Background image

نشست کمیتۀ مبارزه علیه فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری برگزار شد

این نشست تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حضور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق، مرستیال لوی څارنوالی در امور. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۱۶:۰
Background image

لوی څارنوالی ۳۹۴ قضیۀ جرایم جنایی عسکری را در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹، رسیدگی کرده است

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماه های حمل، ثور و جوزای سال جاری از طریق مرستیالی  لوی څارنوالی در امور عسکری، ۳۹۴ قضیۀ جنایی را ثبت، رسیدگی کرده است . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۲:۳۳
Background image

معاون لوی څارنوال در امور تحقیق از څارنوالی‌های استیناف ولایت کابل، زون شمال، شمال‌شرق وریاست عمومی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی، دیدار کرد.

فریداحمد غوری معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، از ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایت کابل، څارنوالی‌های استیناف زون‌ شمال، شمال‌شرق و ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها