لوی څارنوال در برنامۀ گزارش‌دهی به ملت: در سال ۱۳۹۸ خورشیدی ۴۱۰۲۶ قضیه را ثبت و بررسی شده است

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۲۲
mohammad farid hamidi

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برنامۀ گزارش‌دهی حکومت به ملت، روز یک شنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۸ خورشیدی گفت که اطلاع‌رسانی دقیق، سطح آگاهی مردم از قانون و نحوۀ اجراآت نهادها را بیشتر ساخته و یک رابطۀ نظام‌مند و مستحکم میان حکومت و مردم ایجاد می‌کند.

به گفتۀ آقای حمیدی اطلاع‌رسانی از وظایف مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. مسؤولان نهادهای دولتی مکلف اند که مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، مردم را در جریان پیشرفت‌ها، دست آوردها، ناکامی‌ها و شکست‌ها قرار بدهند. به گفتۀ وی: "از این طریق می‌شود که نظریات مردم را بدانیم، مطابق خواست و پشنهادهای سازندۀ آن‌ها برنامه‌‌ریزی کنیم تا حمایت شان را با خود داشته باشیم." وی باور دارد که بدون همکاری مردم، هیچ نهاد یا مقامی نمی‌تواند برنامه‌های خویش را که به خاطر اصلاحات و خدمت‌گزاری دارد، عملی کند.

 لوی څارنوال کشور افزود که لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پنج سال گذشته در همکاری با نهادهای دیگر دولتی و مردم افغانستان، برنامه‌های مختلفی را به خاطر اصلاحات، حاکمیت قانون، تأمین عدالت، تحفظ حقوق و دفاع از حقوق و آزادی‌ها شهروندان، کرامت‌انسانی آنان روی دست گرفته است. وی افزود که این اصلاحات بیشتر بر شفافیت در اجراآت این اداره متمرکز بوده تا مبارزه جدی با فساد اداری، جرم و جنایت صورت گیرد و زمینۀ یک زندگی مرفه، آرام، با عزت و سربلند در سایۀ حاکمیت قانون برای مردم افغانستان فراهم شود. به قول آقای حمیدی، یکی از اهداف اساسی این اصلاحات، برخورد توأم با کرامت‌انسانی، عزت و احترام کارکنان لوی څارنوالی با مراجعه‌کنندگان این اداره بوده است.

لوی څارنوال کشور در ادامه گفت که مرحلۀ تحقیق یکی از مراحل مهم و اساسی تعقیب عدلی یا تأمین عدالت است. از همین رو باید دلایل علیه مظنون یا متهم و برعکس آن، مطابق به قوانین طوری جمع‌آوری شود که هیچ شخص بیگناه مورد تعقیب عدلی یا مجازات قرار نگیرد. آقای حمیدی افزود که محاکم افغانستان مطابق اجراآت لوی څارنوالی قضایا را فیصله می‌کنند؛ بنابر این جمع‌آوری دلایل و مدارک به گونۀ کافی، شفاف، عادلانه، بی‌طرف و مطابق به قوانین، از اصول اساسی تأمین عدالت در افغانستان است.

لوی څارنوال کشور گفت: "دیدگاه لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ارائۀ خدمات عدلی منصفانه، شفاف، موثر، مسؤولانه، مستقل، پاسخگو و مسلکی برای تمام شهروندان کشور است."

اصلاح تشکیلاتی

به قول آقای حمیدی، تشکیلات در پیشبرد کار یک اداره از عناصر مهم و اساسی است؛ بنابر این لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۸ خورشیدی با توجه بر حجم وظایف، مسؤولیت‌ها، حذف بخش‎‌های موازی و به منظور ایجاد یک سیستم کارا، موثر و خدمت‌گزار در مرکز، ولایایت و ولسوالی‌ها، تغییراتی را در تشکیل این اداره اعمال کرده است. به همین خاطر به منظور ایجاد شرایط مبارزۀ موثر علیه آزار و اذیت در اداره‌های دولتی، عامه و خصوصی، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی در تشکیل لوی څارنوالی، ریاست عمومی مبارزه با آزار و اذیت در ادارات عامه ایجاد شده است. با این وجود به مردم افغانستان اطمینان داده می‌شود که پس از این اداره‌های دولتی، عامه و خصوی در سراسر کشور، محل‌های مصون برای زنان و مردان کشور خواهند بود.

به باور وی تأمین شفافیت در انتخابات و مبارزۀ جدی با جرایم انتخاباتی از دیگر مکلفیت‌های مهم و اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. لوی څارنوالی در تشکیل ۱۳۹۸ خویش بخش مبارزه با جرایم انتخاباتی را ایجاد کرده است که این بخش ۱۶۸ قضیۀ جرایم‌ انتخاباتی از دو دوره انتخابات(انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری) را تحقیق و بررسی کرده که مراحل محاکماتی آن نیز تکمیل شده است.

لوی څارنوال کشور تأکید کرد که داشتن محیط‌زیست سالم، حق انسانی هر شهروند این کشور است. به قول وی مبارزه موثر با آنانی که به خاطر منافع شخصی محیط‌زیست را آلوده ساخته و مردم را از این حق محروم می‌سازند، از دیگر مکلفیت‌های دولت افغانستان است. به همین منظور و بر اساس کودجزا، څارنوالی‌های مبارزه با جرایم محیط‌زیستی در تشکیل ۱۳۹۹خورشیدی این اداره در نظر گرفته شده است.

آقای حمیدی علاوه کرد: "جرایم سایبری که به تازگی در فهرست جرایم در افغانستان قرار گرفته و در کودجزا نیز جرم‌انگاری شده است، از مسایل مهم دیگری است که نیاز به توجه جدی دارد. بنابر این لوی څارنوالی به خاطر حمایت و دفاع از حریم خصوصی شهروندان کشور و مبارزۀ موثر با این جرایم، در تشکیل ۱۳۹۹خویش څارنوالی مبارزه با جرایم سایبری را در نظر گرفته است."

څارنوالی مبارزه با جرایم غصب زمین از دیگر تغییرات مهمی است که به گفتۀ آقای حمیدی در تشکیل لوی څارنوالی ایجاد شده است. وی افزود که این جرم سال‌های متمادی جریان داشت و غاصبان زمین‌های زیادی از دولت و مردم را غصب کردند. با ایجاد این بخش در تشکیل لوی څارنوالی، مبارزۀ جدی با غاصبان صورت خواهد گرفت و زمین‌های غصب‌شده، به دولت و مردم بازگردانیده خواهد شد.

مصرف بودجه

به گفتۀ آقای حمیدی، لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان توانسته است از مجموع بودجۀ عادی و انکشافی که برای این اداره در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در نظرگرفته شده بود، ۹۸ درصد آن را به مصرف برساند. با این وجود برای څارنوالی‌های استیناف پنج ولایت( کاپیسا، نورستان، لغمان، دایکند و خوست) تعمیر اساسی و  تالار کنفرانس‌های مرکزی این اداره نیز اعمار و بهره‌برداری سپرده اند. همچنان سنگ تهداب تعمیر څارنوالی‌های استیناف سه ولایت دیگر نیز گذاشته شده است و در سال ۱۳۹۹خورشیدی به بهره‌برداری سپرده خواهند شد. از سویی هم پروسۀ تدارکاتی دو تعمیر دیگر در حال انجام است. لوی څارنوال کشور در ادامه افزود که اعمار یک تعمیر هشت منزله و سه تعمیر اداری دیگر در محوطۀ دارالامان شامل پلان کاری ادارۀ واحد عملیاتی شده است و کار آن نیز جریان دارد. در همین حال در سال ۱۳۹۹خورشیدی هفت تعمیر برای څارنوالی‌های استیناف ولایات و ۱۳ تعمیر برای څارنوالی‌های ابتدائیۀ ولسوالی‌ها در بودجۀ این اداره در نظر گرفته شده است. همچنان در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۱ پروژه تدارکاتی اعلان و تطبیق گردیده است که جزئیات طی مراحل تدارکاتی، اعلان و داوطلبی آن از طریق وب‌سایت لوی څارنوالی با شهروندان شریک شده است.

دسترسی به عدالت

آقای حمیدی باور دارد که ارائۀ بهتر و موثر خدمات عدلی در مطابقت با قوانین افغانستان برای تمام شهروندان، از مسوؤلیت‌ها و مکلفیت‌های رهبری و کارکنان لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.

وی در ادامه گفت: "به منظور تأمین حق آزادانۀ دسترسی مردم به عدالت، مطرح‌کردن نظریات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات شان به رهبری لوی څارنوالی، در مرکز و ولایات افغانستان، مرکز پذیرش و معلومات با تمام امکانات ایجاد شده است." به گفتۀ وی در یک سال گذشته ۱۵۴ هزار و ۲۱۵ تن به خاطر طی مراحل کارهای شان به لوی څارنوالی مراجعه کرده اند که با برخورد توأم با کرامت انسانی، عزت و احترام استقبال شده اند.

لوی څارنوال کشور افزود: " به خاطر این که مردم افغانستان بتوانند به لوی څارنوال کشور دسترسی داشته باشند، روزهای دوشنبه را برای دیدار رو در رو با مردم به خاطر شنیدن مشکلات شان اختصاص داده ام و شخصاً با بیشتر از ۸۰۰۰ تن که از مرکز و ولایات مراجعه کردند به گونۀ رو در رو دیدار کرده ام، مشکلات شان را گوش کرده و هدایات قانونی در مورد رسیدگی به قضایای شان داده ام."

به گفتۀ وی بنابر مشکلات امنیتی در تعدادی از ولسوالی‌ها، شهروندان کشور طی سالیان گذشته از خدمات عدلی موثر برخوردار نبودند. بنابر این با تعهدی که لوی څارنوالی در برابر مردم دارد، با توجه بر تلاش‌های رهبری این اداره در دو سال اخیر، څارنوالی‌های ابتدائیۀ ۶۸ ولسوالی در سراسر کشور که طی هشت تا ۱۲ سال غیرفعال بودند، با استفاده از کادرهای محلی فعال شده اند. به قول آقای حمیدی در سال گذشته در همین ولسوالی‌ها، حدود ۶۰۰ قضیۀ جرمی بررسی شده است که پیش از این از سوی مخالفان مسلح دولت، بدون درنظرداشت اصل عدالت و قوانین نافذ در کشور، رسیدگی می‌شدند. لوی څارنوال کشور افزود: "تعهد می‌سپاریم که تلاش‌های ما تا فعال‌شدن څارنوالی در ولسوالی‌های سراسر کشور به منظور دسترسی تمام شهروندان به عدالت، ادامه خواهد داشت."

رسیدگی به جرایم

به گفتۀ آقای حمیدی، لوی څارنوالی در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۴۱ هزار و ۲۶ قضیه  را ثبت و رسیدگی کرده است. این قضایا مشمول ۲۱ هزار و ۴۹۲ مورد جرایم جنایی، سه هزار و ۲۵۱ مورد جرایم عسکری، چهار هزار و ۷۸۲ مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که از آن جمله ۶۹۱ قضیۀ آن اختطاف می‌باشد رسیدگی نموده است. به قول وی با توجه به سیاست جنائی اختصاصی در مورد رسیدگی به قضایای اختطاف، در پیوند به این قضایا دو هزار و ۱۶۷ تن در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند. وی در ادامه افزود که از مجموع جرایم یادشده یک هزار و ۹۷۴ قضیۀ مربوط به فساد اداری است که مشمول ۲۹۱ مورد جرایم سنگین فساد اداری نیز می‌شود. وی علاوه کرد که از مجموع قضایای فوق پنج هزار و ۷۶۸ مورد جرایم مواد مخدر و مسکرات، دو هزار و ۹۷۵ مورد جرایم خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، ۱۶ مورد جرایم خشونت علیه خبرنگاران و ۱۸۶ مورد جرایم انتخاباتی را نیز ثبت و تحت اجراآت قرار داده است. 

مبارزه با فساد

به گفتۀ لوی څارنوال کشور مبارزه با فساد یکی از تعهدات این اداره به مردم افغانستان بوده است. به گفتۀ آقای حمیدی اجراآت جدی، شفاف، قاطع و پیگیر در راستای مبارزه با فساد اداری سبب شده است تا در پیوند به یک هزار و ۹۷۴ قضیۀ فساد اداری، حدود یک هزار و ۹۰۹ تن پس از قطعی و نهایی‌شدن قضایای شان زندانی‌ شوند.

مبارزه با مواد مخد

به قول لوی څارنوال کشور، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است که علیه کشت، تورید، تولید، قاچاق و خرید و فروش موادمخدر به گونۀ جدی مبارزه کند. بر اساس سیاست جنایی که در راستای مبارزه با این پدیده روی دست گرفته شده بود، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی پنج هزار و ۷۶۸ قضیۀ مواد مخدر از سوی لوی څارنوالی بررسی شده است که در پیوند به آن یک هزار و ۴۱۱ تن مشمول یک هزار و ۲۸۱ مرد، ۳۵ زن، ۹۳ موظف خدمات عامه و دو تبعۀ خارجی تحت توقیف قرار گرفته اند. به قول لوی څارنوالی کشور، همین اکنون حدود شش هزار و ۶۱۸ تن به خاطر ارتکاب جرایم مواد مخدر در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند.

عواید به دست آمده

به گفتۀ آقای حمیدی در پیوند به رسیدگی قضایای جرایم سنگین فساد اداری، پول هنگفتی نیز بابت جزای نقدی، جبران خساره، مبالغ قابل رد و مصادره  تثبیت یا به حساب دولت واریز شده است. وی افزود که این پول‌ها مشمول ۳۸۵ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۴۰ افغانی، ۱۰۲ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۶۷۵.۳۴۸ دالر امریکایی، ۱۵ هزار ریال سعودی، صدهزار درهم امارات و پنج میلیون و ۶۲۶ هزار ریال سعودی می‌شود. همچنان به مصادرۀ ۴۱.۳۷۵ کیلوگرام طلا- که ارزش مجموعی آن ۱۶۰ هزار دالر امریکایی تخمین شده- نیز حکم شده است. به قول آقای حمیدی،  ۷۱۳ هزار افغانی، ۱۵۰ هزار یورو، صدهزار درهم امارات و ۱۵ هزار یورو پس از حکم محکمه به حساب قطعی دولت واریز شده است.

به گفتۀ وی در اثر رسیدگی به جرایم عادی فساد اداری، ۲۴۹ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۰ افغانی تثبیت گردیده - که ۱۱۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۶۵ افغانی به حساب دولت منتقل شده است-، ۱۰۸ هزار و ۳۰۸ دالر امریکایی-که ۴۲ هزار و ۳۳۹ دالر به حساب دولت واریز شده است- و دو میلیارد و 372 میلیون و ۹۱۳ هزار و ۴۵۹ افغانی بابت قرض‌های اشخاص حقیقی و حکمی دریافت و به حساب دولت واریز شده است. همچنان در اثر رسیدگی به 251 قضیۀ جرایم عسکری، مبلغ ۴۶ میلیون و هفت هزار و ۴۸۹ افغانی نیز به حساب دولت تحویل گردیده است.

به گفتۀ لوی څارنوال کشور در اثر رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مبلغ یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۸۰ افغانی و ۱۴۷ هزار و ۴۴۰ کلدار پاکستانی مصادره شده است.

مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال

به باور لوی څارنوال کشور خشونت علیه زنان از جرایمی است که کیان، سلامت و بنیاد خانواده‌ها را به خطر مواجه ساخته است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است که به خاطر حفظ و کیان خانواده‌ها، به ویژه سلامت جسمی و روحی زنان و اطفال به گونۀ جدی تلاش‌ کند.

وی در ادامه افزود: "خشونت علیه زنان و اطفال نه در دین اسلام جای دارد و نه در قانون اساسی افغانستان؛ باید با این پدیده مبارزۀ جدی و پیگیر صورت گیرد. از همین رو لوی څارنوالی در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، دو هزار و ۹۷۵ قضیۀ خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال را بررسی و رسیدگی کرده است."

به گفتۀ آقای حمیدی با تلاش‌های رهبری لوی څارنوالی در راستای تأمین حق دسترستی زنان و اطفال به عدالت، څارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت به وجود آمده است که در ۳۳ ولایت توسط زنان رهبری و مدیریت میشوند. به باور وی، این مسأله سبب گسترش چشم‌گیر دسترسی زنان و اطفال به عدالت در سراسر کشور شده است.

به قول آقای حمیدی ثبت قضایای زنان در لوی څارنوالی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است که این افزایش، نشان‌دهندۀ بالا رفتن میزان خشونت علیه زنان نه؛ بلکه نشان‌دهندۀ دسترسی آنان به عدالت می‌باشد.

رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران

لوی څارنوال کشور در ادامه گفت که رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران موضوع مهم دیگر است که لوی څارنوالی در سال ۱۳۹۸خورشیدی به گونۀ جدی در این زمینه اجراآت کرده است. به قول وی در سال جاری این اداره ۱۶ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران را که ۲۷ خبرنگار در آن متضرر شده بودند بررسی کرده است که در پیوند به این قضایا، ۳۴ تن مورد تعقیب عدلی قرار گرفته اند. وی افزود که رسیدگی دقیق، قاطع، منصفانه و عادلانه به قضایای خشونت علیه خبرنگاران استقلالیت و آزادی مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان را تقویت میکند. وی افزود: " آزادی بیان یکی از دست‎‌آوردهای ما مهم است و از آن با تمام توان حمایت می‌کنیم. "

ارتقای ظرفیت

آقای حمیدی تأکید کرد که بالابردن ظرفیت و دانش مسلکی، ایجاد یک فرهنگ انسان‎‌دوستانه و احترام به عزت و کرامت‌انسانی افراد، مستلزم برنامه‌های ظرفیت‌سازی می‌باشد. وی افزود که بر همین اساس لوی څارنوالی در سال ۱۳۹۸ خورشیدی برای سه هزار و ۵۸۰ تن از کارکنان این اداره، اعم از مسلکی و اداری زمینۀ آموزش و ارتقای ظرفیت را در عرصه‌های مختلف فراهم کرده است. به قول وی از این میان ۹۰ تن به مرکزی ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل( ستاژ حقوقی)، ۶۰ تن به برنامۀ ماستری پوهنتون کابل و متباقی در برنامه‌های مختلف دیگر به خاطر ارتقای ظرفیت معرفی شده اند.

نظارت و تفتیش داخلی

آقای حمیدی در در این رابطه گفت که نظارت از اجرای امور، برخورد کارکنان لوی څارنوالی با مراجعه‌کنندگان، تقویت مکانیزم‌های داخلی تفتیش، کنترول و مراقبت از تعهدات دیگر رهبری لوی څارنوالی به مردم افغانستان بوده است. به باور وی در یک سال گذشته در اثر تطبیق این معمول، لوی څارنوالی دست‌آوردهای چشم‌گیری و قابل ملاحظه داشته است.

به گفتۀ آقای لوی څارنوال کشور در اثر تفتیش داخلی، کنترول و مراقبت در یک سال گذشته، ۲۴۲ تن از کارکنان لوی څارنوالی مورد تأدیب تخلفات وظیفه‌یی ‌قرار گرفته اند. وی افزود که از این میان حدود ۲۸ تن در مرکز و ولایات در جریان عملیات اوپراتیفی در جرم فساد اداری دستگیر شده اند که این مسأله نشان‌دهنده تعهد جدی لوی څارنوالی در راستای مبارزه با فساد اداری در داخل و خارج از این اداره می‌باشد.

آقای حمیدی در ادامه گفت که لوی څارنوالی افغانستان در خدمت مردم قرار دارد و تمام شهروندان مطابق قانون اساسی کشور، حق دسترسی به عدالت و زندگی در سایه و حمایت قانون را دارند. به قول وی، حمایت، نظریات، پیشنهادات، انتقادات و درخواست مردم، چراغ راه لوی څارنوالی در راستای تطبیق عدالت و روی‌دست گرفتن برنامه‌های عملی خدمت‌گزاری به مردم افغانستان است.

این در حالی است که لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مرکز از طریق دفتر سخنگوی این اداره و در ولایات از طریق رؤسای څارنوالی‌های استیناف، همواره با راه اندازی نشست‌های خبری، اجراآت خویش را به شهروندان شریک می‌کند.

تازه‌ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۰:۴۳
Background image

ثبات و بقای جامعۀ بشری برمبنای عدالت و حاکمیت قانون استوار است

فریداحمد غوری معاون لوی څارنوال در امور تحقیق ، در نشستی با اعضای جامعه مدنی، وکلای مدافع، اعضای شورای ولایتی، بزرگان قومی و متنفذین ولایت هرات، این مطلب را بیان کرد.

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۱۵:۱۷
Background image

چهار تن به اتهام اختطاف دو تاجر در ولایت هرات، از ۷ تا ۳۰ سال حبس محکوم شدند

څارنوالی استیناف ولایت هرات قضیۀ اختطاف دو تن از تجاران شهر هرات را به مظنونیت چهارتن، به تاریخ ۲۰ میزان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، پس از اکمال تحقیق به محکمۀ ابتدایی شهری دیوان امنیت داخلی و. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۳۴
Background image

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور، روز یکشنبه یازدهم عقرب سال ۱۳۹۹ خورشیدی برگزار شد . . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها