مترجم انگلیسی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری ۲ بست چهارم

ago_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۱:۱۵
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:          مترجم انگلیسی

بست:       ۴

وزارت / اداره:        لوی څارنوالی

بخش مربوطه:         ریاست اطلاعات و ارتباط عامه - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

موقعیت بست:          کابل

تعداد بست:              ۲

گزارشده به:             آمر نشرات

گزارش‌گیر از:      ندارد

کود بست: 167 – 04 – 00 – 51 و 168 – 04 – 00 – 51

تاریخ بازنگری:      ۸ قوس ۱۳۹۹

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: ترجمه مکالمات، متون اخبار، مطالب، مقالات، مکاتیب، پیشنهادات، گذارشات و سایر اسناد از لسان های ملی کشور به لسان انگلیسی و برعکس آن در مطابقت به معیار ها و استندرد های ترجمه اسناد.

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی:

 1. اخذ، مطالعه و تحلیل اسناد، اخبار، نوشته ها و سایر مواد نشراتی قابل ترجمه  به منظور تشخیص موضوع مورد مطالبه و دقیق آنها.
 2. ارائه مشوره و ابراز نظر در ترتیب و ترجمه اسناد مهم و قابل ترجمه اداری ریاست از لسان های ملی به لسان انگلیسی و بر عکس آن.
 3. ترجمه تمام اسناد واصله (اخبار، مطالب، اثرها، مقالات، نوشته ها، تفاهم نامه ها، مکاتیب، استعلام ها، پیشنهادات، گزارشات و سایر اسناد) از لسان های ملی به لسان انگلیسی و بر عکس آن بطور واضح، صحیح و مطابق با سبک نوشتاری نویسنده.
 4. ترجمه تمام پلان ها، پروپوزل ها، اعلامیه ها، خبرها، مطالب، چارت ها، مضامین، مقالات و سایر مواد نشراتی ریاست از لسان های ملی به لسان انگلیسی و بر عکس آن.
 5. تحقیق و کسب اطلاعات لازم در باره مطالب قانونی، فنی و علمی در مشورت با متخصصان بخش های مربوطه به منظور حصول اطمینان از درستی متون ترجمه شده.
 6. آشنایی با شکل های گفتاری و ترجمه سخنرانی ها و نشست های خبری مقام های داخلی و خارجی به گونه زنده  یا کتبی به زبان های ملی  و انگلیسی به منظور تفهیم بیشتر موضوع به مخاطبین.
 7. تحریر، تصحیح و ویرایش مکاتیب، قرارداد ها، پروپوزل ها گزارش ها، اخبار، مطالب، اثرها، مقالات، نوشته ها و سایر اسناد  به زبان انگلیسی با در نظرداشت معیارها و استندردهای تعین شده و ارسال آن به مرجع مربوطه غرض طبع و نشر در مجله، جریده و سایت اداره.
 8. همراهی مقامات و مهمانان خارجی و ترجمه شفاهی یا مستقیم گفتگو ها، سخنرانی ها و صحبت های دو طرف در جریان ملاقات ها.
 9. ترتیب جداول، چارت ها، احصائیه ها و گزارشات نوبتی بخش مربوطه با استفاده از پروگرام های کمپیوتری  غرض ارسال آن به مراجع ذیربط بعد از توحید.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. تنظیم  و آرشیف نمودن اسناد ترجمه شده در فایل های مربوطه به منظور حفظ و مراقبت و  ارائه به موقع آن به مراجع ذیربط در صورت ضرورت.
 3. ارائه گزارش ماهوار،ربعوار،سالانه و عندالضرورت از فعالیتها و دست آوردهای آمریت مربوطه به رئیس بخش.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش های داخلی ریاست، واحد های دومی اداره و سایر ادارات ذیربط به منظور اجراأت مؤثر و پیشبرد بهتر امور؛

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7  و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 • داشتن حد اقل  سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ادبیات، ژورنالیزم، از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشور؛ به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

 • داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های (ترجمانی، ترجمه اسناد)و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف.
 • داشتن (5) سال تجربه کاری مرتبط برای خلاف رشته مشروط بر (نافذ بودن بند 7 ماده 14 طرزالعمل تعیینات بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی).

مهارت‌های لازم:

 1. تسلط کامل به لسان های ملی کشور (دری و پشتو) و لسان انگلیسی
 • مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی :

 • (5) نمر ه امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies