مدیرعمومی  ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۳۹
job

Publish Date

Closing Date

عنوان پست    : مدیرعمومی  ارتباط خارجی

وزارت/اداره   : لوی څارنوالی

موقعبت          : کابل

بخش             :  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 

بست              :  (4)

تعداد              :  یک بست

گزارشدهی به   : آمر ارتباط عامه

گزارشگیری از:  ندارد

کود               : 51-00-05-431 

............................................................................................... 

هدف وظيفه :  رساندن اهداف ، پیام ها و برنامه های توسعه یی اداره لوی څارنوالی به کارکنان مرکز و ولایت اداره مربوطه و شرکای خارجی ، تآمین ارتباط دو جانبه مرکز با دفاتر ولایتی اداره مربوط و شرکای داخلی و خارجی و گرفتن دو باره نتایج برنامه آگاهی دهی از آنان .

مسؤلیت های وظیفوی :

1-            رساندن اهداف ، پیام ها و برنامه های توسعه یی اداره مربوط از مرکز به ولایت و شرکای داخلی و خارجی توسط نشرات الکترونیکی .

2-            ارسال تمام مطالب نشراتی اداره لوی څارنوالی از مرکز به ولایت و وزرات ها ، اداره های مستقل دولتی و سایر شرکای داخلی و خارجی .

3-            گرفتن نتایج برنامه آگاهی رسانی از مرکز اداره ، ولایت مربوط و شرکای داخلی و خارجی توسط نظر پرسی ها و سایر کانال ها .

4-            تآمین متداوم سیستم دو جانبه مراسلات الکترونیکی میان مرکز اداره لوی څارنوالی ، ولایات مربوط به آن و شرکای داخلی و خارجی .

5-            ایجاد روابط خوب کاری میان اداره لوی څارنوالی وزارت ها و اداره های مستقل دولتی غرض هماهنگی نشراتی و اطلاعاتی

6-            ایجاد هماهنگی میان آمریت اطلاعات و ارتباط عامه و سایر اداره هالی اداره مربوطه جهت در یافت مطالب نشراتی در رابطه به فعالیت های اداره ها .

7-            آرشیف نمودن و ساختن بانک معلوماتی  و دیتابیس از نشرات انجام شده اداره مربوط جهت استفاده در آینده .

8-            تآمین هماهنگی  و ار تباط میان اداره لوی څارنوالی و شرکای خارجی به منظور استفاده موثر از برنامه های اطلاعاتی و نشراتی اداره مربوط .

9-            ایجاد هماهنگی میان آمریت اطلاعات و ارتباط عامه وسایر اداره های اداره مربوطه جهت در یافت مطالب نشراتی در رابطه به فعالیت ها اداره ها .

10-          تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوط .

11-          اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط .

12-          اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف وخط مشی اداره   سپرده میشود

.........................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

متقاضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

•              درجه تحصیل : حد اقل  (   فوق بکلوریا ) به درجات بالاتر تحصیلی ارجحت داده میشود.

•              تجارب لازمه نوع و مدت زمان تجربه کاری :  (  یکسال مرتبه به وظیفه  ).

•              مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

بلدیت به پروگرامهای کمپیوتر( وردواکسل) ، لسان انگلیسی

تآمین ارتباط ، افهام و تفهیم و غیره پروگرام های مورد ضرورت .

برنامه هاای اداره ، رهبری و پلانگذاری .

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies