مدیرعمومی حفظ ومراقبت آمریت تعمیرات ، ریاست مالی و اداری

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۴۴
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه    : مدیرعمومی حفظ ومراقبت

وزارت/اداره   : لوی څارنوالی

موقعبت          : کابل

بخش             : آمریت تعمیرات ، ریاست مالی و اداری

بست              :  (4)

گزارشدهی به   : آمر تعمیرات

گزارشگیری از: مدیران حفظ و مراقبت  مرکزی و ولایتی.

کود               : 51- 90- 06- 103

.....................................................................................................................

هدف وظيفه :

کنترول ومراقبت از اجرای ترمیم وامور خدماتی تعمیرات  و حفاظت از پارک ها  و ساحات مربوط اداره لوی څارنوالی.  ........................................................................................................................

1-            مسؤلیت های وظیفوی :

2-            ترتیب پلان ضرورت های روغنیات  دستگاه  های مرکز گرمی وسامان آلات مورد ضرورت برق ومواد تعمیراتی به منظور اجراات به موقع وجلوگیری ازتخریب وسکتگی دراجرای امور وارائه آن جهت اخذ منظوری.

3-            مراقبت از تمام سیستم های برق تعمیرات  اداره لوی څارنوالی جهت فعال نگهداشتن سیستم برق وجلوگیری ازتأخیردروظایف بخش ها .

4-            وارسی از تمام امورترمیماتی در بخش های نجاری،گلکاری ،رنگمالی ،آهن پوش  تعمیرات اداره لوی څارنوالی.

5-            ارائه جواب به مکاتیب واستعلام های که از ریاست های داخلی اداره لوی څارنوالی  وخارج ازاداره لوی څارنوالی مواصلت می ورزد به منظور اجراات به موقع امور.کار

6-            کنترول و مراقبت  از تمامی  ملکیت ها، اموال و تجهیزات   مربوطه اداره لوی ځارنوالی  .

7-            رهنمائی کارکنان جدید التقرر وانتقال تجارب به آنها به منظور بلند بردن کیفیت کار

8-            اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف وخط مشی اداره   سپرده میشود

..........................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.            متقاضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8)  و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

2.            حد اقل درجه تحصیل : (   فوق بکلوریا ) به درجات بالا ارجحت داده میشود.

3.            تجارب لازمه (  یکسال مرتبه به وظیفه  )

4.            مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

•              مهارت مسلکی و مدیریتی

•              بلدیت به پروگرامهای کمپیوتر( وردواکسل)

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies