مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا ولایات (ننگرهار، بادغیس، غزنی، پکتیا، هلمند، نورستان، فراه و زابل)

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۵۷
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه       : مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا -  آمریت مالی و اداری

بست                  :       4

وزارت یا اداره     :    اداره لوی څارنوالی

بخش                 :    ریاست څارنوالی استیناف ولایت

موقعیت پست       :     ولایت مربوط

تعداد پست          :    ننگرهار، بادغیس، غزنی، پکتیا، هلمند، نورستان، فراه و زابل

گزارشده به         : آمر مالی و اداری

گزارشگیر از       : مدیر احصائیه و ثبت قضایا

کود                    :  

تاریخ ختم اعلان:  ۱۵ / دلو / ۱۳۹۸

................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین.

................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.
 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی ادراه.
 4. کنترول از جمع آوری معلومات، اعداد، ارقام و  ثبت تمامی معلوماتی اساسی و اصلی دوسیه های جزائی ولایت مربوطه در سیستم (بانک معلوماتی) جهت  ترتیب احصائیه، تشخیص حجم جرایم، میزان وقوع جرایم و دوسیه های ثبت شده در سطح ولایت مربوطه.
 5. حصول اطمینان از خانه پری دقیق و ثبت قضایا توسط څارنوالان در حین تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری معلومات کامل دوسیه ها، قضایا، تأمین شفافیت و حسابدهی و تشخیص قضایای ثبت شده تکراری.
 6. نظارت  از مسترد نمودن فورم های ناقص جهت تصحیح به مراجع ارسال کننده و تسلیم دهی قضایای اخذ شده به کمیته های مؤظف.
 7. مدیریت امور درج و ثبت اسناد، اعداد، ارقام، معلومات و فورم های خانه پوری شده قضایا در سیستم بانک معلوماتی(دیتابیس) غرض حفظ و نگهداری معلومات جمع آوری شده و دسترسی فوری کارمندان ارگان های کشفی، عدلی و قضائی در سراسر افغانستان.
 8. نظارت از ثبت قضایای مواصلت ورزیده به کتاب ثبت و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی اشخاصیکه به دفاتر ثبت قضایا راجع می گردند.
 9. کنترول از تهیه راپور و احصائیه های دقیق از سطح جرایم، قضایا و دوسیه های ثبت شده در سیستم بانک معلوماتی(دیتابیس)  با تفکیک سن، جنسیت، نوع جرم، محل وقوع جرم و ارجاع آن به مراجع مربوطه غرض اجراأت بعدی.
 10. کنترول از کاپی نمودنه فورم های تکمیل شده، آرشیف نمودن و تنظیم فایلینگ اسناد، مکاتیب و دوسیه های مواصلت ورزیده به منظور حفظ و مراقبت آنها.
 11. مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
 12. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.
 13. تهیه  و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 • حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 • مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند. 

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies