مطالبۀ بدیل حبس برای متهمان، مطابق با احکام قوانین کشور

Ago
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۴:۵۲
logo

این مسأله در نشست همآهنگی میان ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ با څارنوالی‌های عسکری، مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، مدیریت جنایی و ادارۀ ترافیک ولایت بلخ مطرح شد.

این نشست به منظور همآهنگی میان بخش‌های یادشده روز یک‌شنبه ۱۹ جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ برگزار شد.

سیف‌الله پوپل حفیظی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بلخ، در این برنامه گفت که در مطابقت با احکام قوانین نافذ کشور، برای متهمان واجد شرایط، بدیل حبس در نظر گرفته شود. 

آقای حفیظی در این نشست بر جلوگیری از توقیف‌های خودسرانه و جمع‌آوری اسناد و مدارک جرمی مطابق مادۀ ۱۹ قانون اجراآت جزایی تأکید کرد. او با اشاره به څارنوالان گفت  که دوسیه‌هایی که به خاطر نبود دلایل کافی الزام حفظ می‌شوند برای تدقیق بیشتر به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات و دوسیه‌های حفظی قضایای فساد اداری به معاونت مبارزه با جرایم فساد اداری لوی څارنوالی فرستاده شوند.

وی همچنان از څارنوالان خواست تا در زمینۀ ثبت‌وسجیل و نگهداری وسایل جرمی مصادره‌شده و استفاده ار فرمه‌های سی‌گانه توجه بیشتر نمایند. 

تأمین امنیت څارنوالان، حفظ استقلالیت، برخورد نیک با مراجعین، پابندی به حاضری و رعایت یونیفورم در جلسات قضایی از موارد دیگری بود که آقای حفیظی بر آن تأکید کرد.

در همین حال اشتراک‌ کنندگان این برنامه، جلسات همآهنگی میان اداره‌های عدلی و قضایی را برای تأمین عدالت و تطبیق قانون مهم دانسته و آن‌را برای حل مشکلات و رسیدگی به قضایا، مهم عنوان کردند.