معاون پشین مقام ولایت بلخ و رئیس شهرک حیرتان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، محکوم به مجازات شد

Hussain_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۷:۵۲
ago

محمدبشیر توحیدی معاون و سرپرست مقام ولایت بلخ و عبدالرووف امیری رئیس شهرک حیرتان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، روز ­شنبه ۱۶ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به هشت ماه زندان محکوم به مجازات شدند.

بر بنیاد یافته­های څارنوال مؤظف، این دو تن با تبانی هم، خلاف فیصلۀ شورای وزیران برای انتقال ۳۲ واگون گاز مایع بدون کیفیت حکم صادر کرده اند.

این واگون­ها فاقد کیفیت و خلاف نورم و استندرد بوده که توسط چهار شرکت تجارتی از طریق بندر حیرتان وارد شده است، از سوی شورای وزیران نسبت بلند بودن فیصدی "بیوتان" بدون کیفیت و از استندرد LPG خارج دانسته شده تحت نظر هیأت و ادارۀ نورم و استندرد در ذخایر خصوصی گازمایع واقع شهرک بندر حیرتان تخلیه و مهرلاک شده بود.

څارنوال مؤظف قضیه، در این جلسه بر اساس اسناد و مدارک علیه متهم در اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، با حضور داشت متهم و وکیل مدافع آن از هیأت قضایی برای مجازات آن­ها، تطبیق حکم مادۀ ۸۰۷، ۴۰۷، ۷۳و ۵۷و ۵۸کودجزا را مطالبه کرد.

هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محمدبشیر توحیدی و عبدالرووف امیری را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت­های وظیفه­یی، مطابق حکم قانون، هر یک را به هشت ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرد.

قابل ذکر است چهار تن دیکر نیز در این قضیه مظنون قلمداد شده بودند از سوی این محکمه بری­الذمه شناخته شدند.