مفتش مرکزی - آمریت تفتیش مالی و اداری

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۷
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه     : مفتش مرکزی - آمریت تفتیش مالی و اداری

وزارت/اداره     : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش              : مقام اداره عالی لوی څارنوالی - ریاست څارنوالی تفتیش داخلی

بست               : 4

تعداد              :  1

موقعیت           : کابل (اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به  : آمر تفتیش مالی و اداری

گزارشگیری از  : ندارد

کود نمبر          :

تاریخ ختم اعلان:  ۱۵ / دلو / ۱۳۹۸

............................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: تفتیش، بررسی و ارزیابی امور مالی و اداری ریاست ها و بخش های مرکزی طبق قوانین، مقررات و طرزالعمل های مالی و اداری به منظور جلوگیری از تخلفات.

............................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.
 4. تفتیش، بررسی و بازرسی از فعالیت ها و ااجرأت درامورات مالی و اداری (مصارفات، قرارداد ها، پروتوکول ها، کمک های خارجی، دوسیه ها و اسناد) به منظور اتخاذ تدابیر برای اجراأت غیر قانونی و جلوگیری از تخلفات.
 5. تحریر استعلامیه ها جهت جمع آوری اسناد، معلومات، شواهد، دوسیه ها و مدارک قانونی به منظور بررسی های دقیق پیرامون موضوع انجام شده.
 6. تحلیل، تجریه و مطالعه اسناد جمع آوری شده از پروسه تفتیش به منظور شناسائی و تعقیب موارد نقض قوانین و مقررات در ریاست ها و ارائه پیشنهادات مسلکی در ارتباط به موارد نقض شده به مقامات ذیصلاح.
 7. تعقیب پیشنهادات اصلاحی و حصول اطمینان از چګونګی تطبیق نظریات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده در واحد های تفتیش شده به منظور تطبیق پالیسی و اهداف اداره.
 8. تعقیب و پیگیری اوراق و اسناد رسمی مشکوک در جریان بررسی و تفتیش غرض تشخیص و  شناسائی موجودیت و عدم موجودیت جعل و تذویر دراسناد.
 9. ترتیب گزارش از پروسه تفتیش، ارائه آن به رئیس تفتیش داخلی غرض اخذ هدایت و ابلاغ تصامیم و هدایات به مراجع تفتیش شده به منظور پیشرفت امور کاری و تطبیق پالیسی ها و اهداف اداره.
 10. ابراز نظر در مورد گزارشات مرتب شده از پروسه تفتیش و ارائه آن به مقام ضم نظریات و پیشنهادات در رابطه به نحوه پدیده های منفی و نواقص شیوه های اجرأت مالی و اداری در داخل اداره به منظور تنظیم و بهبود امور جهت اجرأت بعدی.
 11. تکمیل دوسیه بعد از انجام بررسی ها، معرفی و ارسال آن به بخش های مربوطه غرض تعقیب عدلی و قضائی.
 12. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.
 13. تهیه و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

............................................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 • درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات رسمی تعلیمی داخل و یا خارج کشور به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود
 • تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره
 • آشنائی با پروگرام های (ورد, اکسل) و لسان انگلیسی
 • توانائی در کنترول و سازماندهی امور یومیه

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند. 

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies