نیازمحمد راسخ، به عنوان رئیس جدید څارنوالی استیناف ولایت سمنگان معرفی شد

Ago
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۸:۰
samangan

نیازمحمد راسخ رئیس پیشین څارنوالی استیناف ولایت بغلان، بر اساس پیشنهاد و لزوم دید رهبری لوی څارنوالی و منظوری ریاست جمهوری کشور، روز یک‌شنبه۲۳ جدی ۱۳۹۷ خورشیدی، به عنوان رئیس جدید څارنوالی استیناف ولایت سمنگان، آغاز به کار کرد.

برنامه‌یی که به همین منظور در تالار کنفرانس‌های ولایت سمنگان راه اندازی شده بود، عبدالطیف ابراهیمی والی این ولایت، وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، عبدالواسع ناصری رئیس استخدام و سوانح لوی څارنوالی و برخی دیگر از مسؤولان دولتی و غیر دولتی این ولایت حضور داشتند.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری در این برنامه از ایجاد شفافیت، تساوی جندر، جوان‌سازی و جوان محوری در لو څارنوالی صحبت کرد. آقای ارغون همچنان بر عرضۀ بهتر خدمات عدلی، تحقق عدالت و تطبیق یک‌سان قانون نیز تأکید کرد.

در همین حال عبدالطیف ابراهیمی والی این ولایت، افزون بر تبریکی تقرری آقای راسخ به مردم ولایت سمنگان، از کارکردهای احمدرامین اندیشور، رئیس پیشین څارنوالی استیناف ولایت سمنگان با اهدای تقدیرنامه، قدردانی کرد.

از سوی دیگر نیازمحمد راسخ رئیس جدید څارنوالی استیناف ولایت سمنگان نیز بر شفافیت، جلب همکاری مردم و عمل‌گرایی در تطبیق قانون، تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری تأکید کرد.