هفت تن به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌یی، اختلاس و غدر به گونۀ علنی محاکمه شدند

Yama
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۹:۱۷
mahkama

این هفت تن از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، اختلاس و غدر، امروز ‌سه شنبه 11 جدی سال 1397 خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند.

در این جلسه قضایی، هر یک کریم‌الله حکیمی فرزند عبدالکریم، شاروال پیشین ولایت هرات، عبدالخالق فرزند ضبطوخان، انجنیر شاروالی زابل، ثناءالله فرزند عبدالستار، کارمند شاروالی قلات، سلیمان‌زی فرزند محمدزی، کارمند شاروالی قلات، حکمت‌الله  فرزند رحیم‌الدین، انجنیر ریاست معارف، شریف‌الله فرزند عبدالهادی، کارمند مستوفیت و عبدالصبور فرزند غلام‌فاروق، رئیس شرکت نړیوال، مورد محاکمه قرار گرفتند.

هیأت قضایی این جلسه، کریم‌الله حکیمی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، تصاحب و اختلاس، مطابق هدایت مادۀ 75 کودجزا به هفت سال و دو ماه حبس تنفیذی و رد نُه صد و 15هزار و 792 افغانی پول اختلاس و تصاحب شده، محکوم به مجازات کرد.

همچنان بر بنیاد فیصلۀ هیأت قضایی این جلسه، عبدالصبور به اتهام شرکت در سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، بر اساس فقرۀ دوم مادۀ 275 قانون جزا با رعایت مادۀ 58 و 17 کودجزا و مادۀ 209 قانون اجراات جزایی، به سه سال حبس تنفیذی و رد پنج میلیون و 92405,552 افغانی محکوم به مجازات شد.

عبدالخالق، ثناءالله، سلیمان‌زی، حکمت‌الله  و شریف‌الله به اتهام شرکت در سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، بر اساس فقرۀ دوم مادۀ 285 قانون جزا و مادۀ 58 و 17 کودجزا با رعایت مادۀ 209 قانون اجراآت جزایی، هر یک به دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.

رئیس این جلسۀ قضایی، هم¬چنان سایر افرادی که در ترکیب هیأت از نهاد‌های مربوط در قضیه، ذیدخل می‌باشند و اشخاصی که معاش زمان تعلیق کریم‌الله حکیمی را خلاف قانون اجرا کرده اند، قابل تعقیب عدلی دانست.

تازه‌ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱ - ۱۶:۴۰
Background image

در سال جاری خورشیدی، به بیشتر از ۲۰۰۰ قضیۀ خشونت علیه زنان رسیدگی شده است

مسأله‌یی که څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در "کنفرانس ملی همآهنگی حاکمیت قانون در امر مبارزه با خشونت علیه زنان" بیان کرد. این کنفرانس، امروز دوشنبه. . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۳۵
Background image

شش تن به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌یی، تزویر و غدر به گونۀ علنی محاکمه شدند

این شش تن از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز ‌سه شنبه ۲۵ جدی سال ۱۳۹۷ خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شدند . . .

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱:۴۷
Background image

نشست همآهنگی میان لوی څارنوالی و وکلای گذر زون شمال کابل برگزار شد

این نشست با حضور څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، رؤسای څارنوالی‌های عسکری ولایت کابل، څارنوالی استیناف زون شمال کابل و برخی از څارنوالان این ریاست و. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها