پنج تن به اتهام تزویر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی از سوی مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین فساد اداری، محکوم به مجازات شدند

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۰:۴
jalasa adli qasauee

در پیوند به این قضیه، حکم‌خان حبیبی فرزند ملا‌جان والی پیشین ولایت خوست، عبدالبصیر محمدزی فرزند عبدالوکیل شاروال، عصمت‌الله فرزند محمدنواز آمرمالی و اداری شاروالی، محمدالف فرزند رحمن و فریدالله فرزند وزیرخان مامور دروازۀ شهیدان ولایت خوست، روز دو‌شنبه یازدهم قوس سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مورد محاکمه قرار گرفتند.

دو تن از عاملین این قضیه در حین صدور پارچۀ جعلی محصول خدمات شهری برای رانندگان وسایط باربری به گونۀ بالفعل به تاریخ ۴ عقرب سال ۱۳۹۶ خورشیدی، از سوی ارگان‌های کشفی دستگیر و برای تحقیقات بیشتری عدلی به لوی څارنوالی محول گردیده است.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، این افراد در بدل صدور پارچۀ محصولی برای رانندگان وسایط باربری، مبلغ پنج هزار و ۵۰۰ افغانی، را اخذ و ۵۰۰ افغانی را در کندۀ اصلی پارچۀ محصول درج می¬نمودند. آنان (ماموران دروازۀ دخولی شهر خوست)  در اظهارت خویش گفته اند که عمل غیر قانونی شان بر اثر یک سلسله مجبوریت‌ها صورت گرفته است، بر اساس گفته‌های این متهمین، ماهانه مبلغ ۷۰ هزار افغانی به هدایت مستقیم والی و شاروال ولایت خوست برای مصارف میلمستون این ولایت به آمر مالی و اداری شاروالی تادیه می‌گردید.

څارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهمین در اتهام سوء استفاده از صلاحیت¬های وظیفه‌یی و تزویر؛ برای مجازات آن‌ها، از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق مواد ۳۱۳، ۲۸۵، ۱۵۸، ۳۸ و ۳۹ قانون جزا را با رعایت مادۀ یازدهم قانون محصول خدمات شهری و با درنظراشت مادۀ ۱۷ کودجزا مطالبه کرد.

هیأت قضایی این جلسه، محمدالف را در اتهام به یک مورد شراکت در جرایم، ۲۸ مورد سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و ۲۹ مورد تزویر، مطابق مواد ۳۱۳، ۲۸۵، ۱۵۸، ۱۵۶ و ۱۴۱ قانون جزا و مادۀ ۵۷ و ۱۷ کودجزا، به مدت ۱۴ سال و شش ماه حبس تنفیذی و عصمت‌الله را در اتهام به ۲۵ مورد سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و ۲۵ مورد تزویر، مطابق مواد ۲۸۵، ۱۵۸، ۱۵۶ و ۱۴۵ قانون جزا و مادۀ ۵۷ و ۱۷ کودجزا، به مدت ۱۲ سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرد.

همچنان در این قضیه فرید‌الله به اتهام یازده مورد سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و یازده مورد تزویر، مطابق مواد ۳۱۳، ۲۸۵، ۱۵۸ و ۱۴۱ قانون جزا و مادۀ ۵۷ و ۱۷ کودجزا، به مدت پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی و عبدالبصیر در اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، طبق مادۀ ۲۸۵ با رعایت مادۀ ۱۷ کودجزا، به مدت یازده ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شدند.

این جلسۀ قضایی حکم‌خان را در اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و تزویر، به نسبت عدم دلایل کافی الزام  بر اساس مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی و مادۀ پنجم کودجزا، بری‌الذمه دانست.

تازه‌ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۱۳:۴۶
Background image

نشست ارزیابی تدابیر وقایویی از شیوع ویروس کرونا در لوی څارنوالی راه اندازی شد

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور تدابیر وقایوی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کمیتۀ را تحت ریاست مرستیال لوی څارنوالی در امور مالی و اداری ایجاد نموده که این کمیته دومین. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۲۲
Background image

لوی څارنوال در برنامۀ گزارش‌دهی به ملت: در سال ۱۳۹۸ خورشیدی ۴۱۰۲۶ قضیه را ثبت و بررسی شده است

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برنامۀ گزارش‌دهی حکومت به ملت، روز یک شنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۸ خورشیدی گفت که اطلاع‌رسانی دقیق، سطح آگاهی مردم از قانون و نحوۀ. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۶:۱۹
Background image

حضور زنان در لوی څارنوالی نظام‌مند، بامفهوم و مطمئن است

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان در برنامۀ گرامی‌داشت از روز جهانی همبستگی زنان(هشتم مارچ) گفت که بدون مشارکت زنان و مردان دسترسی به عدالت ناممکن است . . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها