څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در ربع نخست سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی ۸۷ قضیه را بررسی کرده است

Hussain_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۱:۲۷
ago

قضایای رسیدگی شده مشمول شش مورد قتل، ۱۱ مورد سرقت، یک مورد جرایم اخلاقی، پنج مورد مواد مخدر، چهار مورد جرایم ترافیکی، هشت مورد فساد اداری، ۲۷مورد جرایم متفرقه و ۱۵ مورد خشونت علیه زنان می‌باشد.

از این میان مراحل محاکماتی ۳۵ قضیه تکمیل و نهایی شده، هشت قضیۀ دیگر به خاطر نبود دلایل کافی الزام حفظ شده است و ۲۰ قضیه تحت کار این ریاست قرار دارد. در اثر رسیدگی به این قضایا ۴۹ تن محکوم به مجازات شده و در حال سپری‌کردن دوران حبس شان در زندان اند. در پیوند به این قضایا ۵۴ هزار و ۵۰۰ افغانی بابت جرایم نقدی به حساب قطعی دولت واریز شده است.

ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این ربع، فرمان عفو و تخفیف ریاست جمهوری در زندان ولایت جوزجان تطبیق کرده است که در اثر آن ۱۱ تن مشمول پنج مرد و چهار زن مورد عفو قرار  گرفته و در میعاد حبس سه تن دیگر تخفیف به عمل آمده است.