څارنوالی استیناف ولایت فراه ۱۲۶۲ قضیه را در سال ۱۳۹۸، رسیدگی کرده است

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۵:۳۴
farah

څارنوالی استیناف ولایت فراه در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، یک هزار و ۲۶۲ قضیۀ را ثبت، بررسی و پس از اکمال تحقیق، به محاکم محول کرده است.

از این میان ۳۳۷ قضیه، مراحل محاکماتی آن نهایی و در پیوند به آن ۲۹۱ تن مشمول ۶ زن از سه ماه الی ۳۰ سال حبس و جزای نقدی، محکوم گردیده اند.

از مجموع قضایای فوق ۵۷ مورد آن قتل، ۲۶۴ مورد جرایم سرقت، ۳۲ مورد جرایم اخلاقی، ۳۳۳ مورد جرایم مواد مخدر، ۶۱ مورد جرایم ترافیکی، ۴۷ مورد جرایم مالی و اداری، ۶۹ مورد جرایم خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و  همچنان ۳۹۹ مورد دیگر آن سایر جرایم را دربر دارد.

از اثر اجراآت و رسیدگی به این قضایا، مبلغ ۱۳۳ هزار و ۶۳۰ افغانی به طور امانت و ۲۵۲ هزار افغانی به طور قطعی، بابت جزای نقدی به حساب دولت واریز گردیده است.

ریاست څارنوالی استیناف ولایت فراه در گزارش خویش نگاشته است که در سال ۱۳۹۸ خورشیدی،  ۱۴۳ تن از محبوسین مشمول سه زن از مزایای فرامین عفو و تخفیف مقام عالی ریاست جمهوری، مستفید شده که از این میان ۶۳ تن آنان از زندان آزاد شده اند.

این ریاست در سال روان، ۶۶ مرتبه از مدیریت محبس، مرکز اصلاح و تربیت اطفال و نظارت خانۀ این ولایت دیدن نموده و برای رفع مشکلات قانونی محبوسین اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنان به منظور اصلاح و تربیت محبوسین، برنامه¬های کوتا مدت و دراز مدت آموزشی و حرفه‌ای برای زندانیان، راه اندازی گردیده است.

ریاست څارنوالی‌ استیناف ولایت فراه در سال جاری به منظور بررسی از اجراآت کارکنان څارنوالی-های ابتدایی ولسوالی‌های این ولایت بازدید نموده و از چگونگی عرضۀ خدمات عدلی و میزان رضایت مردم از کارکردهای این څارنوالی‌ها با بزرگان، متنفذین، علما، جوانان و اقشار مختلف در این ولسوالی-ها صحبت و همچنان بر موثریت همکاری و حمایت آنان با نهاد‌های عدلی و قضایی، نیز تأکید صورت گرفته است.

این ریاست در سال ۱۳۹۸، با نهاد‌های محلی، کشفی و قضایی این ولایت برنامه‌ها و نشست‌های جداگانۀ را با ولسوالان، رؤسای محاکم و قوماندانان امنیه ولسوالی‌های این ولایت پیرامون حکومت‌داری خوب، تطبیق قانون، تأمین عدالت، مبارزه با فساد اداری، مواد مخدر، منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و ارائۀ خدمات بهتر عدلی در این ولایت راه اندازی نموده و بر همکاری و ایجاد همآهنگی بیشتر میان نهادهای کشفی، عدلی و قضایی (پولیس، څارنوالی و محاکم)، تأکید شده است.