څارنوالی استیناف ولایت نیمروز ۶۰ قضیه را در ماه میزان سال ۱۳۹۹، رسیدگی کرده است

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۱۴:۲۳
nimrooz

این قضایا شامل ۲ مورد قتل، ۸ مورد جرایم سرقت، ۲۰ مورد جرایم مواد مخدر، ۹ مورد جرایم ترافیکی، ۷ مورد جرایم خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال می‌باشد و ۱۴ مورد دیگر آن سایر جرایم را دربر دارد.

څارنوالی استیناف ولایت نیمروز این قضایا را پس از اکمال تحقیق، ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا، به محاکم مربوط محول کرده است.

از این میان ۱۸ قضیه مراحل محاکماتی آن نهایی و در پیوند به آن ۱۲۲ تن به حبس و جزای نقدی، محکوم گردیده اند.

از مجموع این قضایای جرمی ۲۲ مورد فیصلۀ محکمۀ ابتدایی و ۲۶ مورد فیصلۀ محکمۀ استیناف را در بر گرفته است.

از اثر اجراآت و رسیدگی به این قضایا، مبلغ ۲۰هزار افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است. همچنان دو عراده وسایط تیز رفتار، یک عراده موترسایکل و یک میل سلاح کمری در قضایایی مختلف نیز ضبط گردیده است.