څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر ۸۲ قضیه را در ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰ ، ثبت و رسیدگی کرده است

Hussain_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۲:۴۷
ago

از این میان ۲۰قضیه مراحل محاکماتی آن نهایی و در پیوند به آن ۱۸تن به حبس و جزای نقدی، محکوم شده اند.

این قضایا شامل ۸ مورد قتل، ۹ مورد سرقت، ۸ مورد جرایم اخلاقی، ۱۱ مورد جرایم مواد مخدر، ۱ مورد جرایم ترافیکی، ۴ مورد فساد اداری، ۱۴ مورد جرایم خشونت علیه زنان می­باشد و ۲۷  مورد دیگر آن را سایر جرایم دربر دارد.

۱۰ مورد به نسبت عدم موجودیت دلایل کافی الزام حفظ شده و ۵۲  قضیۀ دیگر تحت دوران محاکماتی، قرار دارد.

بر اثر اجراآت و رسیدگی به این قضایا، ۱۱۲  هزار افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز شده است. همچنان یک میل سلاح کلاشینکوف و ۱۵۵.۷۱۴ کیلوگرام چرس در قضایایی مختلف نیز ضبط شده است.