څارنوالی استیناف ولایت کابیسا در ربع نخست ۱۴۰۰، ۲۶۷ قضیه را ثبت ورسیده گی کرده است

Hussain_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۳:۱
ago

ریاست څارنوالی استیناف ولایت کاپیسا ۲۶۷ قضیه را در پرتو احکام قوانین نافذۀ کشور ثبت ورسیدگی کرده است.

این قضایا شامل ۳۱ قضیه  قتل، ۳۳ مورد سرقت،۹  مورد جرایم اخلاقی، ۳۵ مورد مواد مخدر، ۴۱ مورد جرایم ترافیکی،۲قضیه جرایم مالی و اداری، ۱۰ مورد جرایم خشونت علیه زنان و ۱۰۶ مورد آن جرایم متفرقه میباشد.

از این میان ۲۰۹ به از ترتیب اتهام نامه و صورت دعوی محول محکمه ابتدایًیه گردیده ،۸۶  قضیه فیصله ابتدایًیه را در بر گرفته، ۲۵ قضیه نزد محکمه ابتدایًیه باقی مانده، ۵۰ قضیه فیصله محکمه استیناف را در بر گرفته، ۴۲  قضیه مراحل محاکماتی را تکمیل کرده، ۶ قضیه نسبت عدم  دلایل کافی الزام حفظ شده است.

در پیوند رسیده گی به این قضایا مقدار ۶ گرام هیرویین ۲۳۴ گرام تریاک،‌ ۱۰۱۷گرام چرس ، ۳ گرام شیشه مصادره گردیده است ..

همچنان به مبلغ ۵۰۰ و دو هزار افغانی بابت جریمه نقدی دریافت و به حساب دولت واریز کرده است .