څارنوالی استیناف ولایت کندز در ربع نخست ۱۴۰۰خورشیدی، ۱۸۷ قضیه را ثبت ورسیده گی کرده است

Hussain_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۱۴:۵۲

ریاست څارنوالی استیناف ولایت کندز ۱۸۷ قضیه را در پرتو احکام قوانین نافذۀ کشور ثبت ورسیدگی کرده است.

این قضایا شامل ۷ قضیه  قتل، ۳۸ مورد سرقت ،۷ مورد جرایم اخلاقی، ۲۵ مورد مواد مخدر ، ۷ مورد جرایم ترافیکی، تعداد ۱۵ قضیه فساد اداری، ۱۵ مورد جرایم خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و۷۳ مورد آن جرایم متفرقه میباشد.

از این میان ۱۲۰ قضیه فیصله محکمه ابتدایًیه و۳۰ مورد آن فیصله محکمه استیناف را در بر گرفته است ، ۸ قضیه مراحل محاکماتی را تکمیل کرده، ۸ قضیه نسبت عدم  دلایل الزام حفظ و به تعداد ۶۷ مورد آن تحت کاراین ریاست قرار دارد.

در پیوند رسیده گی به این قضایا مقدار ۷۸۸گرام هیرویین ۳ کیلو گرام تریاک،‌ ۲۹کیلو و ۷۷۷ گرام چرس ، ۲۰۴.۴ لیتر مشروبات الکولی ،‌ ۵ قرص تابلیت k به تعداد ۶ میل کلاشینکوف، ۶ سلاح  کمری و ۲  عراده موتر، از نزد متهمین بدست آمده و مصادره گردیده است ..

همچنان به مبلغ ۳۸۲ هزار و ۵۰ افغانی بابت جریمه نقدی دریافت و به حساب دولت واریز کرده است به خزانه دولت تحویل گردیده است.