څارنوالی استیناف ولایت کنر ۷۳قضیه را رسیدگی کرده است

Hussain_admin
شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۱۸:۰

در ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۷۳ قضیه از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت کنر ثبت و رسیدگی شده است.

از میان این قضایا، ۳۳قضیه به محکمۀ ابتداییه ارسال شده و دو قضیه دیگر حکم محکمۀ استیناف را دربر گرفته است.

همچنان ۲۳ قضیه به دلیل عدم دلایل الزام حفظ شده، چهار قضیه به مراجع مربوط محول شده و 48 قضیه دیگر تحت کار این ریاست قرار دارد.

در اثر رسیدگی به این قضایا، یک میلیون و ۲۷۸ هزار افغانی بابت جریمه نقدی به حساب بانکی دولت واریز شده است.

همچنان هفت میل تفنگچه، پنج میل کلاشینکوف و ۹۷،۴۴۴ فت چوب چهارتراش نیز مصادره گردیده است.

ریاست څارنوالی استیناف ولایت کنر، به منظور تأمین عدالت و ایجاد فضای اعتماد میان این اداره و مردم، مطابق قوانین نافذۀ کشور به مشکلات آنان در زمان معین رسیدگی کرده است.