څارنوالی عسکری ولایت هرات قضایای فساد اداری۳۷ منسوب نظامی این ولایت را تکمیل کرده است

Ago
شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ - ۱۴:۳۰
logo

څارنوالی عسکری ولایت هرات، در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، دوسیه‌های ۳۷ تن از منسوبان نظامی بخش‌های مختلف این ولایت را که متهم به جرایم فساد اداری بودند، پس از اکمال تحقیق به محاکم این ولایت برای فیصله ارسال کرده است.

بر بنیاد گزارش این څارنوالی، ۳۷ تن متهم قضیۀ فساد اداری را پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوی، به محاکم محول، در مورد ۲۷ قضیۀ آن فیصله صادر گردیده و ده مورد دیگر آن تحت کار قرار دارد.

این قضایا مشمول هشت مورد رشوه‌ستانی، یازده مورد سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، دو مورد تزویر اسناد رسمی و سه مورد دیگر آن شامل قاچاق مواد مخدر، عدم رعایت قوانین و مقررات و رویۀ سوء، گفته شده است.

محاکم مربوط در پیوند به مظنونین قضایای فوق، براساس اسناد و شواهد و مطالبۀ څارنوال موظف چنین حکم صادر کرده اند؛ محمدآقا فرزند صفی‌الله کارمند مدیریت جنایی قوماندانی امنیۀ ولایت هرات، به جرم اخذ مبلغ سی هزار افغانی رشوه، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به مدت دو سال و شش ماه حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه، محکوم به مجازات گردیده است.

نذیراحمد فرزند سخی داد، عضو آمریت حادثات مدیریت ترافیک ولایت هرات، به اتهام اخذ رشوه مبلغ سی هزار افغانی رشوه، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به مدت دو سال حبس تنفیذی، محکوم به مجازات گردیده است.

در پیوند به قضیۀ سوء استفاده از صلاحیت¬های وظیفه‌یی و تزویر اسناد رسمی؛ عبدالغفار فرزند عبدالستار به چهار سال و شش ماه حبس تنفیذی، جاوید فرزند فضل احمد به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، صدام حسین فرزند احمد داوود به شش ماه حبس تنفیذی و نعمت‌الله فرزند نجیب‌الله به سه ماه حبس تنفیذی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، محکوم به مجازات شده اند.

محمود فرزند ظفر خان قوماندان تولی محافظ قرار¬گاه مرکز تربیوی پولیس و عبدالسمیع فرزند عبدالرازق آمر تعلیم و تربیه قوماندانی امنیۀ ولسوالی شیندند ولایت هرات، از سوی محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به شش- شش ماه حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه، محکوم گردیده و موسی خان فرزند عوض¬علی مدیر پیژند قوماندانی امنیه این ولایت، نسبت عدم دلایل کافی الزام، بری¬الذمه دانسته شده است.

سید اسحاق فرزند شاه سید آمر مواد مخدر حوزۀ هفتم شهر هرات و عبدالله فرزند سید رحمن کارمند این مدیریت، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت¬های وظیفه¬یی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، هر کدام به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شده اند.

محمد خان فرزند عبدالرحیم آمر پیشین کنترول منطقوی حوزۀ اول امنیتی شهر هرات، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت¬های وظیفه¬یی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به شش ماه حبس تنفیذی، محکوم گردیده است.

سید نعیم فرزند سید گلاب معاون تولی عملیاتی قوماندانی امنیه، عبدالناصر فرزند محی‌الدین و نورالله فرزند بسم‌الله سرباز این ولایت که به رشوه‌ستانی و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی متهم بودند، هر یک از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی، انفصال از وظیفه و ده هزار افغانی مجازات نقدی محکوم شدند و محمد آصف فرزند جمعه خان نیز به همین جرم، به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و پنجاه هزار افغانی جزای نقدی، محکوم به جزا گردیده است.

غلام سعید فرزند محمد انور، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شده است.

محمد اکبر فرزند محمد اسلم افسر مدیریت ترافیک قوماندانی امنیۀ این ولایت، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به دو سال حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه، محکوم به مجازات گردیده است.

محمد نادر فرزند عبدالقادر آمر جنایی حوزۀ یازدهم قوماندانی امنیه ولایت هرات، به اتهام عدم رعایت قوانین و مقررات، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات شده است.

سید خان فرزن سید اسماعیل قوماندان دلگی قوماندانی امنیه ولایت زابل، به اتهام تزویر اسناد رسمی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به شش ماه حبس تنفیذی، محکوم شده است.

احمد سعید فرزند حاجی غلام‌غوث نرس کلنیک محبس هرات و عبدالحلیم فرزند عبدالکریم اجیر ارتباط محاکم محبس ولایت هرات، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت¬های وظیفه‌یی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، هر کدام به جزای نقدی و انفصال از وظیفه، محکوم به مجازات شده اند.

ملازرین فرزند دین محمد معاون اداری حوزۀ هشتم شهر هرات، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به یک صد و پنجاه هزار افغانی، جزای نقدی و انفصال از وظیفه، محکوم گردیده است.

نجیب‌الله فرزند حبیب‌الله قوماندان کندک بند سلما، به اتهام رویۀ سوء موظف خدمات عامه، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، به شصت هزار افغانی جزای نقدی، محکوم به مجازات شده است.

محمدآصف فرزند محمد‌یوسف آمر جنایی قوماندانی امنیۀ ولسوالی انجیل، غلام نقشبند فرزند غلام فاروق مسؤول حادثات قوماندانی امنیۀ ولسوالی انجیل و سعید نعیم فرزند سعید گلاب معاون تولی قوماندانی امنیه ولسوالی انجیل ولایت هرات، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه¬یی، از سوی محکمۀ رسیدگی به جرایم فساد اداری این ولایت، هر کدام به شصت- شصت هزار افغانی جزای نقدی، محکوم به مجازات گردیده اند.

همچنان بر بنیاد گزارش څارنوالی عسکری ولایت هرات، قضایای فساد اداری اسامی عبدالله گلاب فرزند شیر احمد آمر مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی ولسوالی انجیل، گدا محمد فرزند غلام حیدر و میا گل فرزند محمد‌یوسف منسوبان حوزۀ هفتم امنیتی ولایت هرات، عزیز‌الله فرزند غلام یحیی ساتنمن قوماندانی امنیه ولسوالی انجیل، محمد صدیق فرزند غلام فاروق و هارون فرزند محمد اسماعیل ساتنمن مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت، به اتهام رشوه‌ستانی و جلیل احمد فرزند گل احمد، محمد ناصر، حبیب‌الله فرزند نورالدین و غلام محی‌الدین فرزند غلام دستگیر نوکریوال بلاک پنجم محبس هرات، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و قاچاق مواد مخدر، از سوی څارنوالی عسکری این ولایت، نیز تحت کار می‌باشد.