چهارتن زندانی از زندان ولایت جوزجان آزاد شدند

Ago
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۸:۴۷
jawzjan

این زندانیان بر اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان که به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور صادر شده بود، از بند آزاد و در معیاد حبس نه تن دیگر تخفیف به عمل آمد.

در برنامه‌یی که به همین مناسبت روز یک‌شنبه دوازدهم عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی راه اندازی شده بود، محمدنصیرحکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، مدیرعمومی محبس و توقیف‌خانه‌ها، څارنوال نظارت بر محلات سلب آزادی و نمایندۀ ریاست امنیت ملی این ولایت حضور داشتند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، با اشاره به زندانیان آزادشده گفت: "امیدوارم زمانی را که در زندان بر اساس حکم قانون سپری کرده‌اید، از سهولت‌ها و خدمات تعلیمی و حرفه‌ای که در زندان برای‌تان ارایه گردیده بود، استفاده کرده و در آینده برای تأمین نفقۀ خویش شغل شرعی و قانونی را انتخاب نماید." وی همچنان از زندانیان رهاشده خواست که از هر گونه خشونت و اعمال فراقانونی در آینده خودداری کرده، الگو و رهنمای خوبی برای افراد جامعه، جهت کاهش جرایم واقع گردند.

در همین حال زندانیان رهاشده از ارایۀ خدمات و سهولت‌های قانونی این زندان ابراز رضایت کرده و از اجراآت به موقع ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و محاکم این ولایت ستایش کردند. همچنان آنان وعده سپردند که بعد از این از اعمال فراقانونی خوداری کرده و زندگی خویش را در پرتو قانون عیار می‌سازند.

قابل یادآوری است که این زندانیان در جرایم سرقت از سوی محاکم به یک الی دو سال حبس تنفیذی محکوم شده و مدتی از حبس شان را در زندان نیز سپری نموده بودند.