کارشناس تنظیم امور جندر

ago_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۲۲
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه     : کارشناس تنظیم امور جندر.

وزارت/اداره    : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش              : مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی واداری - ریاست جندر

بست              : 4

تعداد              : 1

موقعیت           : کابل)اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به : آمر اجرائیه

کود               : 51-90-56-003

تاریخ ختم اعلان:  ۱۵ / دلو / ۱۳۹۸

......................................................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف:انسجام پروگرام های جندر بمنظور پیگیری منظم امور و تامین ارتباط میان کارشناس های مربوط.

......................................................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری بر اساس پلان عمومی ریاست جندر به منظور رسیدن به اهداف تعین شده.
 2. تامین ارتباط با مسوولان بخش های مربوط به منظور اجراآت موثر.
 3. حصول گزارش از اجراآت کارشناس های مربوط جهت تنظیم و توحید.
 4. گزارش دهی از اجراآت روزانه به آمر اجرائیه ریاست جندر.
 5. تحلیل مسایل اداری و ارایه راهکار بخاطر حل مشکلات وظیفه ای در بخش های مربوط.
 6. ترتیب گزارش و اجراآت بصورت ماهانه، ربعوار و سالانه.
 7. تکثیر احکام و هدایات اداره به منظور آگاهی و اجرای بهتر امور.
 8. حصول اطمینان از تطبیق پالیسی و برنامه های ریاست جندر.
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از سوی آمر ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات، و اهداف اداره سپرده میشود

..............................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

شرایط استخدام این بست مطابق ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی.

 • درجه تحصیل
 • حداقل بکلوریا و به لیسانس علوم انسانی و بدر جات بالاتر از لیسانس در رشته های ذکر شده ارجحیت داده میشود.
 • تجارب لازمه(نوع و مدت زمان تجربه) یک سال مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های دیگر - برنامه های آموزشی کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت وغیره
 • داشتن مهارت در برنامه های مرتبط به وظیفه و آشنائی با لسان انگلیسی
 • توانایی تحلیل و ارایه راهکار
 • تامین ارتباطات با اداره های ذیربط

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند. 

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies