کارکنان څارنوالی استیناف ولایت سرپل به نیروی‌های امنیتی کشور خون اهدا کردند

Ago
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ - ۱۰:۳۵
sare pool

سیدیحی احمدیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل و دیگر کارکنان این ریاست، به منظور حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، روز دوشنبه دهم جدی ۱۳۹۷خورشیدی، در شفا خانۀ ولایتی این ولایت، به آنان خون اهدا کردند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل هدف از این کار را ابراز پشتیبانی و همدردی کارکنان این ریاست از نیروهای دفاعی و امنیتی عنوان کرد و همکاری با این نیروها را از مسؤولیت‌های دینی، میهنی و اخلاقی شهروندان خواند.