گرامی‌داشت از شانزدهمین سال و هفتۀ ملی تصویب قانون اساسی در لوی څارنوالی

Ago
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۰:۲۱
قانون اساسی

در برنامه‌یی که به همین مناسبت روز سه‌شنبه ۲۴ جدی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در تالار انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی څارنوالی راه ‌اندازی شده بود، داکتر غلام‌حیدر علامه مرستیال لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی، دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال لوی څارنوالی در امور عسکری، وحیدالدین ارغون مرستیال لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، قاضی محمدعارف حافظ عضو و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برخی از رؤسا و کارکنان لوی څارنوالی حضور داشتند.

داکتر غلام‌حیدر علامه مرستیال لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی، در این برنامه گفت که قانون اساسی افغانستان یکی از مهم‌ترین و ارزش‌مندترین سند تقنینی بوده که در رأس سایر قوانین قرار دارد. آقای علامه روی اهمیت قانون اساسی تأکید کرده گفت:"قانون اساسی سندی است که بر مشروعیت حکومت تأکید داشته و این قانون به مثابۀ میثاق ملی و قرارداد اجتماعی مردم افغانستان عنوان می‌گردد." به گفتۀ وی، تمام مردم مکلف اند که قانون اساسی را که در رأس سایر قوانین قرار دارد، رعایت نمایند.

آقای علامه، دلیل پیشرفت کشورهای مترقی را رعایت قانون اساسی در تمام امور عنوان کرده افزود که لوی څارنوالی افغانستان همواره تلاش می‌نمایند که اصول و ارزش‌های قانون اساسی را در اجراآت خویش رعایت نمایند.

 در همین حال وحیدالدین ارغون مرستیال لوی څارنوالی در امور مالی و اداری در این برنامه، قانون اساسی افغانستان را در سطح کشورهای منطقه یک قانون جامع و بهتر عنوان کرده گفت: "در قانون اساسی افغانستان، حقوق و وجایب اتباع به گونۀ درست تسجیل شده که بیانگر مفادات و همه‌شمول بودن این قانون را نشان می‌دهد." آقای ارغون، روی تدویر چنین برنامه‌ها تأکید کرده و آن‌را زمینۀ بهتر برای تطبیق مواد قانون اساسی عنوان کرد.

قانون اساسی

از سوی دیگر محمدعارف حافظ منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در این برنامه از تدویر گرامی‌داشت هفتۀ ملی تصویب قانون اساسی از سوی لوی څارنوالی ابراز قدردانی نموده  گفت که افغانستان از محدود کشورهای است که طی صد سال گذشته صاحب قانون اساسی بوده که یک دست‌آورد بزرگ به شمار می‌رود.  آقای حافظ در ادامه افزود:" کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مسؤولیت دارد تا تطبیق و نقض قانون اساسی را در تمام اداره‌های دولتی و غیردولتی بررسی نمایند و نتایج ارزیابی ویافته‌ها را به رئیس جمهوری گزارش دهد."

قانون اساسی

همچنان داکتر عزیزالله فصیحی رئیس انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی څارنوالی، در این برنامه روی جایگاه نهادهای عدلی و قضایی در قانون اساسی صحبت کرده گفت:"نهادهای عدلی و قضایی یا کاملاً از قوۀ مجرییه مستقل بوده و یا هم در اجراآت مستقل تلقی می‌گردد." به باور آقای فصیحی، از لحاظ سیستم محاکماتی، نهادهای عدلی و قضایی تابع نظام دادرسی مختلط می‌باشند.

گفتنی است که از هفتۀ ملی تصویب قانون اساسی در څارنوالی‌های استنیاف ولایات نیز گرامی‌داشت شده و روی رعایت مواد قانون اساسی و اهمیت آن برای جامعه و دولت صحبت شد.

 

تازه‌ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۹:۵۴
Background image

ثبت و رسیدگی ۲۹۷۵ قضیۀ خشونت در برابر زنان

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، در سراسر کشور دوهزار و ۹۷۵ قضیۀ خشونت علیه زنان و دوهزار و ۳۱۷ قضیۀ تخلفات اطفال را ثبت و رسیدگی کرده است. بربنیاد. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۶:۵۵
Background image

رؤسا و کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، به دوسال و شش‌ماه حبس، محکوم به مجازات گردیدند

مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، روز سه‌شنبه ۲۴ جدی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، محکمۀ استیناف رؤسا و کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را در اتهام قضایایی انتخاباتی ولسی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۰:۲۱
Background image

گرامی‌داشت از شانزدهمین سال و هفتۀ ملی تصویب قانون اساسی در لوی څارنوالی

در برنامه‌یی که به همین مناسبت روز سه‌شنبه ۲۴ جدی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در تالار انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی څارنوالی راه ‌اندازی شده بود، داکتر غلام‌حیدر علامه مرستیال لوی څارنوالی در. . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها