یک تن از باشندگان ولایت پروان به اتهام پرداخت ۷۰۰ دالر امریکایی رشوه بازداشت شد

Hussain_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۴:۵۴

څارنوالی عمومی کنترول و مراقبت، یک تن از باشندگان ولسوالی شیخ‌علی ولایت پروان را به اتهام پیشنهاد و پرداخت ۷۰۰ دالر امریکایی رشوه، بالفعل بازداشت کرد. شخص متهم در اثر اطلاع څارنوال موظف، در یک عملیات اوپراتیفی در همکاری با منسوبان حوزۀ دهم امنیتی شهر کابل، در تاریخ ۱۵ ثور ۱۴۰۰ خورشیدی بازداشت شد.

یک تن از څارنوالان ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان در اطلاعیه‌یی عنوانی څارنوالی کنترول و مراقبت نگاشته است که شخص بازداشت‌شده در بدل حفظ دوسیۀ یک زندانی مبلغ دو هزار و ۵۰۰ دالر امریکایی به وی پیشنهاد کرده است.

څارنوالی عمومی کنترول و مراقبت پس از تحلیل و ارزیابی اطلاع واصله متهم را از مربوطات حوزۀ دهم شهرکابل حین پرداخت ۷۰۰ دالر امریکایی از مجموع پول پیشنهادشده، به گونۀ بالفعل بازداشت کرد.

قضیه به خاطر تکمیل تحقیقات و تعقیب عدلی متهم به څارنوالی مربوط فرستاده شد و شخص متهم تحت توقیف می باشد.

رهبری لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برای مبارزۀ با فساد اداری، حاکمیت قانون و تأمین عدالت، اقدامات جدی و عملی را انجام و همواره تأکید کرده است که هیچ کسی فراتر از قانون نیست و هیچ مجرمی معافیت نخواهد داشت