یک تن به اتهام تجاوز جنسی به بیست سال حبس محکوم به مجازات شد

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ - ۱۴:۵۳
logo

یک تن به اتهام تجاوز جنسی، روز دوشنبه هفتم میزان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید.

بر بنیاد صورت دعوی څارنوال مؤظف، متضرر قضیه از ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بوده، با برادرش جهت آوردن آب بیرون شده و در عین بازگشت به خانه از سوی یک تن از سربازان تولی انجینری کندک چهارم لوای اول پیادۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین، به زور و جبر مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد.

څارنوال مؤظف، این قضیه را پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام‌نامه و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد از محکمۀ ابتداییۀ رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن تقاضای تطبیق فقرۀ دوم و سوم مادۀ ۱۷ قانون منع خشونت علیه زن را با درنظرداشت مادۀ ۶۳۹ کود جزا نموده است.

هیأت قضایی محکمۀ ابتدائیۀ رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن، در جلسۀ قضایی علنی خویش با حضور داشت طرفین قضیه، متهم را مطابق فقرۀ دوم و سوم مادۀ ۱۷ قانون منع خشونت علیه زن با درنظرداشت مادۀ ۶۳۹ کود جزا از ایام نظارت و توقیفی به بیست سال حبس تنفیذی و به پرداخت وجه معادل مهرمثل به حیث جبران خساره برای متضرر محکوم به مجازات کرد.