یک گروه سه نفری متهم به تجاوز جنسی(لواط) در ولایت سمنگان مورد تحقیق قرار گرفت

Ago
شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۵:۵۹
ago

این قضیه در تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۹۸خورشیدی در شهر ایبک(مرکز ولایت سمنگان) اتفاق افتاده و در پیوند به این قضیه سه تن از سوی منسوبان نهادهای کشفی این ولایت بازداشت شدند.

تحقیقات از این سه تن در تاریخ اول سرطان ۱۳۹۸ خورشیدی تکمیل و دوسیۀ آنان محول محکمۀ مربوط در این ولایت شده است.

بر اساس صورت دعوای څارنوالی مؤظف قضیه، این قضیه طوری صحنه سازی شده است که موبایل متهم از دست متضرر شکسته شده است و با آن که متضرر حاضر شده بود تا مبلغی را به عنوان جبران خساره بپردازد؛ اما متهم پول را نپذیرفته و پسر را به خانه برده و بر اثر زور، فشار و تهدید، افزون بر برهنه کردن و انجام فعل لواط بالای پسر، فیلم این صحنه را نیز ضبط می‌کند.

څارنوال مؤظف قضیه ادامه داده است که متهم به گونۀ متداوم با تهدید این که اگر به حرف‌های من گوش نکنی این فیلم را در فیسبوک پخش می‌کنم، شخص متضرر را تهدید کرده و فعل لواط را بالای وی انجام می‌دهد.

در صورت دعوا چنین آمده است که علاوه بر خود شخص متضرر، متهم این قضیه دوستان پسر متضرر را نیز به بهانه‌یی از طریق همین پسر به خانه دعوت کرده  و از آنان به جبر و فشار تصویرهای برهنۀ شان را اخذ کرده است.

څارنوال قضیه چنین نگاشته است که در نهایت تصویرهای برهنۀ یک تن از دوستان متضرر که توسط متهم اخذ شده بود، پخش شده و به دست دو تن متهم دیگر این قضیه افتیده و آنان نیز با تصویرهای دست داشته پسر دومی را تهدید به پخش تصاویر برهنه اش کرده و خواسته اند تا فعل لواط را به آنان انجام دهد؛ اما موفق به این کار نمی‌شوند.

با این وجود څارنوال مؤظف قضیه برای مجازات متهم اصلی این قضیه به خاطر انجام فعل لواط، اخذ فیلم و تصویر و پخش آن، از پیشگاه محکمه مواد ۱۷ و ۱۵۸ کودجزا و فقرۀ دوم مادۀ ۴۲۹ قانون جزا را درخواست کرده است.

اما څارنوال مؤظف این قضیه برای مجازات دو تن از متهمان دیگر این قضیه، به اتهام اخذ و پخش تصاویر برهنه متضرران این قضیه و شروع به فعل نامشروع(لواط) مواد ۵۲، ۷۵، ۶۳۸ و فقرۀ اول مادۀ ۶۳۹ کودجزا را از پیشگاه محکمه درخواس کرده است.