۱۵۵قضیه در ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰از سوی څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا رسیدگی شده است

Hussain_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۴:۴۷
ago

از میان این قضایا، ۱۹ قضیه بعد از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا محول محکمۀ ابتداییه گردیده و ۱۴ قضیه دیگر فیصلۀ محکمۀ استیناف را دربر گرفته است.

۴۳ قضیه مراحل محاکماتی خویش را تکمیل کرده و و نهایی گردیده، ۱۳ قضیه به ستره محکمه ارسال شده و دو قضیۀ به نسبت موجودیت دلایل الزام و مرور زمان حفظ گردیده است. همچنان ۳۹ قضیۀ دیگر تحت کار این ریاست قرار دارد.

این قضایا شامل ۹ مورد قتل، ۱۹ مورد جرایم سرقت، پنج مورد جرایم اخلاقی، ۵۴ مورد جرایم مواد مخدر، ۱۷ مورد جرایم مالی و اداری، ۱۱ مورد جرایم خشونت علیه زنان و ۳۷ مورد دیگر جرایم متفرقه می‌باشد.

در اثر رسیدگی به این قضایا، ۴۶۴ هزار و ۴۹۶ افغانی از بابت جریمۀ نقدی تثبیت و به حساب قطعی دولت تحویل بانک گردیده است.

همچنان یک عراده موتر نوع داتسن، یک عراده موتر سایکل، دو میل تفنگچه و مقداری از مواد مخدر ضبط و مصادره شده است.