۱۹۸ قضیه را څارنوالی استیناف ولایت تخار در ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰، رسیدگی کرده است

Hussain_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۳۲
takhar

از اثر اجراآت عدلی ریاست استیناف ولایت تخار در ربع دوم سال مالی روان، ۲۳ قضیه مراحل محاکماتی آن نهایی و متهمین آن به حبس و جزای نقدی، محکوم به مجازات شده اند

 از مجموع قضایای فوق، ۸۵ قضیه محول محکمۀ استیناف شده، ۱۰ مورد به نسبت عدم موجودیت دلایل کافی الزام حفظ و ۶۷ مورد متباقی آن از سوی این ریاست، تحت کار قرار داشته که در حال تحقیق، تعقیب و احاله به محاکم می­باشد.

این قضایا  شامل ۱۸ مورد قتل، ۳۳ مورد سرقت، ۱۳ مورد جرایم اخلاقی، ۱۳ مورد جرایم مواد مخدر، ۱۵ مورد جرم ترافیکی، ۹ مورد فساد اداری، ۳۱ مورد جرایم خشونت علیه زنان و همچنان ۶۶ مورد دیگر آن سایر جرایم می­باشد.

همچنان بابت جزای نقدی ۵۷۹ هزار و ۲۹۰افغانی، از سوی این ریاست تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز شده است.