۲۹ تن زندانی در زندان ولایت پروان از فرمان شماره چهارم ریاست جمهوری کشور، مستفید شدند

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۳:۴۳
parwan

بر اساس فرمان یاد شده، از این میان، ۱۹ تن از زندان آزاد و در میعاد حبس ۱۰ تن دیگر آنان تخفیف به عمل آمد.

این زندانیان با حضور څارنیار عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان، اعضای کمیسیون تطبیق فرمان‌های ریاست جمهوری در ولایت پروان و برخی از مسؤولان محبس این ولایت، روز دوشنبه ۱۳ جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، از بند آزاد شدند.

عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان در برنامه‌یی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود، هدف از تطبیق قانون را احترام گذاشتن به ارزش‌ها و کرامت انسانی در یک جامعه عنوان کرد. وی با اشاره به زندانیان رها شده گفت: "امیدوارم مدت حبسی‌که سپری کرده اید، باعث اصلاح شما شده و ارزش آزادی را به گونۀ درست درک کرده باشید." رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان، هم‌چنان از زندانیان رها شده خواست که پس از رهایی از زندان به مسؤولیت‌های فردی و اجتماعی خویش توجه جدی داشته و زندگی خویش را مطابق قانون عیار سازند.

این در حالی است که لوی څارنوالی به منظور ارج گذاشتن به آزادی‌ افراد و کرامت انسانی آنان فرامین عفو و تخفیف را با صدور آن در زندان‌های مرکز و ولایات تطبیق می‌کند.