همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۹:۲۸
Background image

اطلاعیه قرارداد تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که اداره لوی څارنوالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول سال مالی 1398 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۱۰:۵
Background image

داوطلبی تعداد (۶۵) قلم تجهیزات و روغنیات ضرورت وسایط وجنراتورهای اداره از بابت سال مالی 1398

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تعداد (65) قلم تجهیزات و روغنیات ضرورت وسایط وجنراتورهای اداره از بابت سال مالی ۱۳۹۸ براساس قرار داد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۳:۳۷
Background image

داوطلبی تعداد (۳۳) قلم تجهیزات ومواد صفا کاری ضرورت شعبات از بابت سال مالی ۱۳۹۸

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تعداد (33) قلم تجهیزات ومواد صفا کاری ضرورت شعبات از بابت سال مالی 1398 براساس قرار داد باالمقطع . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۳:۲۹
Background image

داوطلبی سیستم اساسی شبکه (نتورکینگ)

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی سیستم اساسی شبکه (نتورکینگ) شامل (نصب پاینت ها که شامل دکت٫ کیبل٬ فیس پلیت با امور ایجابی آن٬ کیبل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۴:۱۷
Background image

داوطلبی تعداد (20) قلم قرطاسیه باب مطبوع از بابت سال مالی ۱۳۹۸

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (20) قلم قرطاسیه باب مطبوع از بابت سال مالی 1398    بر اساس قرار داد چهارچوبی از بودجه عادی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۹:۶
Background image

داوطلبی تدارک ترمیم وسایط مختلف النوع برای سال مالی 1398

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ترمیم وسایط مختلف النوع برای سال مالی 1398 به اساس قرارداد چهارچوبی اشتراک نموده و نقل چاپ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۸ - ۱۴:۵
Background image

داوطلبی تعداد (42) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تعداد (42) قلم قرطاسیه غیر مطبوع از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۱ - ۱۴:۱۲
Background image

داوطلبی تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی  ضرورت سال مالي ۱۳۹۸

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی  ضرورت سال مالي ۱۳۹۸  اشتراک نموده و نقل چاپ شده . . .