همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۲۸
Background image

آمریت مالی و اداری - ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایات فراه، پکتیکا و ارزگان

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت از امور مالی، خدماتی، اداری، پاسخگوئی به اسناد واصله و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفتر اداری بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوط . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۰:۴۹
Background image

آمریت اداری - ریاست څارنوالی زون غرب بست ۳

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از امور  اداری، تکنالوژی معلوماتی، ثبت قضایا، پاسخگوئی به اسناد واصله، ترتیب و تنظیم دوسیه ها و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفترداری تمام بخش های ریاست څارنوالی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۴۱
Background image

څارنوال تحقیق جرایم – آمریت ابتدائیه ولسوالی‌های موسهی، خاکجبار و ده سبز

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جز از قوه اجرائیه و در اجراأت خود مستقل بوده  که طبق ماده 134 قانون اساسی افغانستان مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه  . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۱۸
Background image

آمر(څارنوال) ابتدائیه ولسوالی‌های موسهی، خاکجبار و ده سبز

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جز از قوه اجرائیه و در اجراأت خود مستقل بوده  که طبق ماده 134 قانون اساسی افغانستان مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه  می . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۷
Background image

مفتش مرکزی - آمریت تفتیش مالی و اداری

هدف(خلاصه)وظایف: تفتیش، بررسی و ارزیابی امور مالی و اداری ریاست ها و بخش های مرکزی طبق قوانین، مقررات و طرزالعمل های مالی و اداری به منظور جلوگیری از تخلفات . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۴
Background image

دریور -  ریاست عمومی څارنوالی استیناف زون شمال شهر کابل

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۵۷
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا ولایات (ننگرهار، بادغیس، غزنی، پکتیا، هلمند، نورستان، فراه و زابل)

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین . . . . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۴۳
Background image

خانه سامان دفتر ریاست - ریاست اطلاعت و ارتباط عامه

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۳۴
Background image

خانه سامان دفتر ریاست - ریاست څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

Pagination