همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۱:۱۷
Background image

باغبان

هدف وظیفه    :   وارسی و مراقبت از سرسبزی و شادابی ساحات سبز متعلقه اداره  لوی حارنوالی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۵۶
Background image

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۵۳
Background image

دریور ریاست عمومی منابع بشری

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۴۶
Background image

  دریور ریاست عمومی حارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۴۴
Background image

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی نظارت بر تنفیظ احکام وبدیل حبس

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه.

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۴۰
Background image

دریور ریاست عمومی څارنوالی کنترول مراقبت

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه.

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

کابل، افغانستان

Background image

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۲۴
Background image

خانه سامان- ریاست عمومی څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام وبدیل حبس

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۱۰
Background image

کارګن تنظیفات ریاست خدمات

هدف وظیفه      :   پاکی وصفائی تعمیر،دهلیزها وصحن حویلی اداره  لوی حارنوالی به منظور حفظ الصحه محیطی . . .

Pagination