همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۳۵
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری یک بست در هر ولایت (۳۴ پست)

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین . . . . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۳۲
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا -  آمریت مالی و اداری - ریاست څارنوالی استیناف زون شمال

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین/متهمین و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۲۸
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری - ریاست څارنوالی استیناف زون شرق

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین/متهمین و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۲۴
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا -  آمریت مالی و اداری - ریاست څارنوالی استیناف زون جنوب

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین/متهمین و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۱۷
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری - ریاست څارنوالی استیناف زون غرب

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین/متهمین و . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۲۲:۶
Background image

مستنطقین اجتماعی مرستیالی لوی څارنوالی در امورمبارزه با خشونت علیه زنان ، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر.

هدف(خلاصه)وظایف: پیشبرد حل و فصل اختلافات و منازعات( عدالت غیر رسمی) ناشی از سوء رفتار وخشونت علیه زنان و اطفال . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۲۲:۲
Background image

مدیر عمومی اداری - ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم بین المللی

هدف(خلاصه)وظایف: کنترول و سازماندهی  به منظور اجرای امور اداری , تنظیم دوسیه های مواصلت ورزیده و و تکثیر و تطبیق هدایات و احکام مقامات و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفترداری به شعبات . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۲۱:۵۳
Background image

مدیر مسوول مجله څارنوال ریاست اطلاعات وارتباط عامه

هدف وظیفه  : نشر به موقع مجله څارنوال با حفظ وبهبود کیفیت با در نظرداشت معیار های حقوقی و نشراتی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۲۱:۴۶
Background image

مدیر عمومی کتابخانه ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

هدف(خلاصه)وظایف:تنظیم امور کتابخانه شامل ساختن دیتابیس و دیجیتل نمودن کتاب ها و رهنمایی کارکنان ذیربط . . .

Pagination