بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

کابل، افغانستان

Background image

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .