عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بازداشت شد

ago_admin

آقای وحیدی که متهم به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی در زمان مأموریتش به عنوان معین وزارت مالیه بود از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در تاریخ دوم دلو ۱۳۹۷ خورشیدی به گونۀ غیابی به سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بود؛ امروز دو شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی بازداشت و به زندان فرستاده شد.

وی همچنان در قضیۀ دیگر و به اتهام  سوء استفاده از موقف وظیفه‌یی که مربوط به زمان مأموریتش در وزارت مالیه می‌شود، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، در تاریخ ۱۸ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی مورد محاکمه قرار گرفته و به ۱۲هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات شد.