ریاست څارنوالی استیناف زون شرق شهر کابل، بیش از دو هزار قضیه را بررسی کرده است

Anonymous (not verified)
یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۱:۴۲
ago

ریاست څارنوالی استیناف زون شرق شهر کابل، بیش از دو هزار قضیه را بررسی کرده است این ریاست دو هزار و 68 قضیه را در سه ربع سال مالی 1399 خورشیدی رسیدگی کرده است. این قضایا مشمول 54 مورد قتل، 224 مورد سرقت، 28 مورد مواد مخدر، 106 مورد جرایم ترافیکی، 23 مورد جرایم مالی و اداری، 46 مورد جرایم اخلاقی و 225 مورد دیگر جرایم نیز مشمول این قضایا می‌باشد. از این میان 491 مورد آن قطعی و نهایی شده، 576 مورد پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا محول محکمۀ ابتدائیه شده و در مورد 196 قضیۀ محکمه استیناف فیصله صادر کرده است. 13 مورد به خاطر نبود دلایل الزام حفظ شده، 295 مورد به نسبت خلا و نواقص به مراجع مربوط فرستاده شد و 67 مورد دیگر مسترد شده است. از اثر رسیدگی به این قضایا، مبلغ یک میلیون و 275 هزار افغانی به گونۀ امانت، مبلغ 60 هزار افغانی به طور کفالت بالمال و مبلغ سه میلیون و 923 هزار و 500 افغانی به گونۀ قطعی به حساب دولت در بانک مرکزی واریز شده است. در پیوند به قضایای یادشده 15 میل سلاح مختلف‌النوع و 15 سیت موبایل منحیث وسیلۀ جرمی ضبط شده است. همچنان در پیوند به 28 قضیۀ مواد مخدر، 11 هزار و 807 گرام چرس، 84 لیتر مشروبات الکولی و 5 گرام شیشه نیز به دست آمده است.