یک طفل چهارساله از نزد اختطاف‌گران رها و هشت تن از عاملین آن دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفتند

Hussain_admin

ago

یک طفل چهارساله از نزد اختطاف‌گران رها و هشت تن از عاملین آن دستگیر و تحت تحقیق قرار گرفتند

۳جدی ۱۳۹۹

هشت تن از اختطاف‌گران از سوی ارگان‌های کشفی و امنیتی با حضورداشت نمایندۀ لوی‌ څارنوالی که یک دختر چهارساله را اختطاف نموده‌بودند؛ به تاریخ ۲۶قوس ۱۳۹۹دستگیر گردیدند که کودک از نزد آن‌ها آزاد و به خانواده‌اش تسلیم داده شد.

این هشت تن به نام‌های هجرت‌الله، شیرالله، محمد کمال، محمد یار، حیات‌الله، محمد قاسم، محمد اسلم و بریالی در دو عملیات جداگانه در پیوند به اختطاف یک دختر چهارساله به نام بی‌بی حوا؛ از ناحیۀ دوازدهم دستگیر گردیده و دوسیۀ نسبتی‌شان به لوی څارنوالی مواصلت نموده است.

لوی څارنوال ج.ا.ا با دریافت این دوسیه به بخش مربوط دستور داده است، تا این قضیه‌را در کمترین زمان ممکن به گونۀ جدی و همه‌جانبه تحقیق و تکمیل نموده، به‌منظور اجرای مجازات و تأمین عدالت، محول محاکم ذی‌صلاح نمایند.

لوی څارنوالی با ارادۀ قاطع و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر در راستای تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه کودکان این سرزمین که آیندۀ این کشور به آن‌ها متعلق است؛ گام بر می‌دارد. این اداره در برابر همه جرایم‌ به ویژه اختطاف کودکان، نهایت‌ حساس بوده و برای مجازات عاملان این جنایت‌، اجراآت و تصامیم قانونی اتخاذ می‌نماید.

لوی څارنوالی متعهد به تطبیق قانون و تأمین عدالت بوده و این قضیه را به گونۀ جدی، شفاف، عادلانه و با رعایت انصاف در روشنایی قوانین نافذ تحقیق نموده ضمن مطالبۀ مجازات عاملین آن، جریان پیشرفت ونتیجۀ آن را از طریق رسانه‌های محترم به ملت عزیز، شریک خواهد ساخت.