داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ - ۱۲:۵
Background image

داوطلبی تدارک و نصب کمره های امنیتی از بودجه عادی

لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب کمره های امنیتی از بودجه عادی اشتراک نمایند . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۲:۱
Background image

اطلاعیه عقد قرارداد

عنوان پروژه

پروژه تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط لوی څارنوالی ا.ا.ا در سال مالی ۱۴۰۱

نمبر تشخیصیه

AGO/G-03/NLB/OB/1401

تاریخ آغاز قرارداد

. . .

RecentShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ - ۱۲:۵
Background image

داوطلبی تدارک و نصب کمره های امنیتی از بودجه عادی

لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب کمره های امنیتی از بودجه عادی اشتراک نمایند . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۲:۱
Background image

اطلاعیه عقد قرارداد

عنوان پروژه

پروژه تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط لوی څارنوالی ا.ا.ا در سال مالی ۱۴۰۱

نمبر تشخیصیه

AGO/G-03/NLB/OB/1401

تاریخ آغاز قرارداد

. . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۱:۵۶
Background image

اطلاعیه عقد قرارداد

پروژه تدارک دوقلم تیل (دیزل و پطرول) ضرورت وسایط لوی څارنوالی ا.ا.ا . . .

بسته شده نمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۳:۳۷

داوطلبی تعداد (۳۳) قلم تجهیزات ومواد صفا کاری ضرورت شعبات از بابت سال مالی ۱۳۹۸

اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تعداد (33) قلم تجهیزات ومواد صفا کاری ضرورت شعبات از بابت سال مالی 1398 براساس قرار داد باالمقطع . . .