بست های خالیهمه بست های موجود

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۸:۵۶
Background image

انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات بست ۴ ( پنج بست )

عنوان وظیفه       :     انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات

بست                 :    4

وزارت یا اداره     :    اداره لوی څارنوالی

بخش                 :    مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری – ریاست خدمات

موقعیت پست        :     کابل(مرکز)

تعداد پست            :    5 بست

گزارشده به           :    آمر تعمیرات

گزارشگیر از        :     کارکنان تحت اثر

کود                    :  

تاریخ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۲۸
Background image

آمریت مالی و اداری - ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایات فراه، پکتیکا و ارزگان

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت از امور مالی، خدماتی، اداری، پاسخگوئی به اسناد واصله و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفتر اداری بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوط . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۸:۵۶

انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات بست ۴ ( پنج بست )

عنوان وظیفه       :     انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات

بست                 :    4

وزارت یا اداره     :    اداره لوی څارنوالی

بخش                 :    مرستیالی لوی څارنوالی در امور . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۴۳

خانه سامان دفتر ریاست - ریاست اطلاعت و ارتباط عامه

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .