بست های خالیهمه بست های موجود

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۲۸
Background image

مدیریت عمومی حاضری ریاست عمومی انکشاف منابع بشری - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

هدف وظیفه: کنترول و سازماندهی امور جهت ثبت؛ راجستر شهرت کارکنان، معامله کوایف و ترتیب راپور حاضری معاشات و اضافه کاری غرض اجرای معاشات و سایر امتیازات کارمندان بخش مربوطه.

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۱۳
Background image

کارشناس پلانگذاری ریاست آموزش های مسلکی - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

هدف وظیفه: کنترول و سازماندهی امور به منظور طرح و ترتیب پلان ها و برنامه های آموزشی، سنجش مصارف و مواد مورد ضرورت و اولویت بندی برنامه های آموزشی به اساس نتایج حاصله از پروسه نیاز سنجی . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۹/۵/۲۵ - ۱۶:۷

آمر(څارنوال) ابتدائیه ولسوالی-ولایت ارزگان

هدف وظیفه: مدیریت و  کنترول از اجراات بخش های مربوط، حصول اطمینان از قانونیت اکمال پروسه تحقیق و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۸:۵۶

انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات بست ۴ ( پنج بست )

عنوان وظیفه       :     انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات

بست                 :    4

وزارت یا اداره     :    اداره لوی څارنوالی

بخش                 :    مرستیالی لوی څارنوالی در امور . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۴۳

خانه سامان دفتر ریاست - ریاست اطلاعت و ارتباط عامه

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .