بست های خالیهمه بست های موجود

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۳۵
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری یک بست در هر ولایت (۳۴ پست)

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۳۲
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا -  آمریت مالی و اداری - ریاست څارنوالی استیناف زون شمال

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین/متهمین و . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .