بست های خالیهمه بست های موجود

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۶:۵۲
Background image

عنوان بست: مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری ولایات هلمند، پکتیا، غزنی و بادغیس

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها، و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۱:۱۵
Background image

مترجم انگلیسی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری ۲ بست چهارم

هدف وظیفه: ترجمه مکالمات، متون اخبار، مطالب، مقالات، مکاتیب، پیشنهادات، گذارشات و سایر اسناد از لسان های ملی کشور به لسان انگلیسی و برعکس آن در مطابقت به معیار ها و استندرد های ترجمه . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۹/۵/۲۵ - ۱۶:۷

آمر(څارنوال) ابتدائیه ولسوالی-ولایت ارزگان

هدف وظیفه: مدیریت و  کنترول از اجراات بخش های مربوط، حصول اطمینان از قانونیت اکمال پروسه تحقیق و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۸:۵۶

انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات بست ۴ ( پنج بست )

عنوان وظیفه       :     انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات

بست                 :    4

وزارت یا اداره     :    اداره لوی څارنوالی

بخش                 :    مرستیالی لوی څارنوالی در امور . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۰:۴۳

خانه سامان دفتر ریاست - ریاست اطلاعت و ارتباط عامه

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .