بست های خالیهمه بست های موجود

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۲۲:۵۹
Background image

۱۱ پست خانه سامان بست هفتم

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی، پذیرائی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۲۲:۲۳
Background image

۶ بست امر بر صفاکار بست هشتم

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .