ثبت و بررسی ۱۰۰ قضیۀ خشونت علیه زنان از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

ago_admin
Wed, Mar 13 2019 1:40 PM
badakhskan

موضوعی که حبیب‌الله جلیلی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان در برنامۀ تجلیل از هشتم مارچ(روز جهانی زن) بیان کرد. این برنامه که روز یک‌شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۷خورشیدی راه اندازی شده بود؛ مسؤولان اداره‌های دولتی، اعضای شورای ولایتی، نماینده‌های جامعۀ مدنی، برخی از زنان و جوانان این ولایت در آن حضور داشتند.

حبیب‌الله جلیلی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان در این برنامه گفت که از میان این ۱۰۰ قضیه، پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا به محکمه فرستاده شده است و روی قضایای باقی مانده کار جریان دارد. آقای جلیلی زن را تشکیل دهنده و پایه‌گذار نظام خانواده و اجتماع عنوان کرد. وی همچنان افزود که زنان در دو دهۀ اخیر دست‌آوردهای مهمی در کشور داشته و تغییرات مثبتی در زندگی آنان در افغانستان رونما شده است. رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان تأکید کرد: "نباید دست‌آوردها و تغییراتی که در وضعیت زندگی زنان در کشور شده است، قربانی تبعیض، نابرابری و خشونت شود."

رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان تصریح کرد که اجراآت این ریاست در قبال رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان جدی و قاطع بوده و هیچ‌گونه کندکاری و تعلل در آن وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد که اجراآت این ریاست در راستای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان جدی‌تر از پیش خواهد بود.