جلسۀ همآهنگی میان څارنوالی‌های استیناف ولایت جوزجان، څارنوالی عسکری و مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی این ولایت، دایر گردید

ago_admin
Wed, May 22 2019 2:59 PM
jalasa

این جلسۀ به منظور همآهنگی مداوم میان څارنوالی‌های این ولایت، در راستای تشریک مساعی، اجراآت یک‌سان و تثبیت شناسایی خلاها در اجراآت، روز یک‌شنبه ۲۹ ثور سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در تالار نشست‌های ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، راه اندازی شد.

در جلسۀ یاد شده محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، مل پاسوال مطیع‌الله‌ مولوی زاده رئیس څارنوالی عسکری ولایت جوزجان، تورن محمدموسی کاظمی رئیس څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی، مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی، مدیر عمومی محبس ولایت جوزجان و برخی از کارکنان این ولایت اشتراک کرده بودند.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، در این نشست گفت: "همآهنگی و همکاری میان نهادهای عدلی و قضایی به خصوص څارنوالی‌ها می‌تواند در تسریع روند اجراآت، تطبیق قانون و تأمین عدالت نقش مهم و اساسی را ایفا کند."

به گفتۀ آقای حکیمی، همآهنگی موجود میان څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، څارنوالی عسکری و څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی این ولایت، تقویت یافته و رضایت مردم از عمل‌کرد این نهادها بیشتر شده است. به قول وی، پس از این نشست‌ها به منظور بهبود همکاری  میان این څارنوالی‌ها، به شکل ماهوار برگزار خواهد شد.